Akademinės dirbtuvės KALBANTIS PAUKŠTIS, GIEDANTIS MEDIS: VERTYBINĖS TRAJEKTORIJOS LIETUVIŲ PRIGIMTINĖJE KULTŪROJE

Rumšiškės, 2021 m. liepos 1–2 d.

 

PROGRAMA

Ketvirtadienis, liepos 1 d.

09.30–10.00 Registracija  

10.00–10.15 Atidarymas

10.15–12.00. Apie prigimtinės kultūros vertybes vakar ir šiandien. Pokalbis su prof. habil. dr. VIKTORIJA DAUJOTYTE-PAKERIENE. Veda dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ IR prof. dr. Vykintas VAITKEVIČIUS 

12.30–13.30 Pietūs 

14.00–14.45 Prof. dr. Ainė RAMONAITĖ. Vertybių samprata politikos moksluose: nuo politinės psichologijos tyrimų iki moralės filosofijos

14.45‒15.30 Diskusija. Veda dokt. Rūta LATINYTĖ

15.30–16.00 Pertrauka

16.00–16.45   Dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ. Vertybės iš baltų religijos tyrimų  perspektyvos. A. J. Greimo ir M. Gimbutienės darbai

16.45‒17.30 Diskusija. Veda prof. habil.dr. Audrius BEINORIUS

18.00–19.00 Vakarienė

20.00–21.30 Vakaro programa 

 

Penktadienis, liepos 2 d. 

8.00–8.30 Pusryčiai

9.00–9.45 Jurga SADAUSKIENĖ.  Apie vaiko vertę ir savivertę tradicinėje kultūroje. Ekspedicijos Musteikoje patirtis

9.45‒10.30 Diskusija. Veda dr. Audronė DARAŠKEVIČIENĖ

10.30–11.00 Pertrauka

11.00–12.30  Sandro Bozzolo filmo „Nijolė“ (2018)  analizė vertybiniu aspektu. Veda doc. dr. Nijolė KERŠYTĖ

13.00–14.00 Pietūs

14.30–16.00 Apskrito stalo diskusija Darbas – laimės šaltinis? Dalyvauja dr. Dalia ZAIKAUSKIENĖ, dr. Aida SAVICKA, prof. dr. Kristina RUTKOVSKA. Veda dr. Asta SKUJYTĖ-RAZMIENĖ

16.00–16.30 Seminaro uždarymas

17.00 Vakarienė

 

Rengėjai:

Prigimtinės kultūros institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 

Akademinės dirbtuvės rengiamos Prigimtinės kultūros instituto lėšomis.

 

 

Programoje panaudotas Rimo Zigmo Bičiūno paveikslo "Mergaitė su paukščiu" (1970)  fragmentas. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus kolekcija, LIMIS.