• Nuspauskite "Control", arba "Command" Mac kompiuteriuose, kad pasirinkti daugiau nei vieną.
 • Nuspauskite "Control", arba "Command" Mac kompiuteriuose, kad pasirinkti daugiau nei vieną.

Vaitkevičius Vykintas. Gamta ir kultūra: šventos Viekšnių pušys. Žemaičių praeitis, t. 16. Viekšniai. Istorija ir kultūra. Vilnius, 2013, p. 69–99. Vaitkevičius Vykintas. Gamta ir kultūra: šventos Viekšnių pušys. Žemaičių praeitis, t. 16. Viekšniai. Istorija ir kultūra. Vilnius, 2013, p. 69–99.

Liogienė Rūta (parengėja). Kalbėjimai. Diskutuoja Viktorija Daujotytė, Giedrė Šmitienė, Vykintas Vaitkevičius ir kt. Liaudies kultūra, 2012, 4, p. 7-19. Liogienė Rūta (parengėja). Kalbėjimai. Diskutuoja Viktorija Daujotytė, Giedrė Šmitienė, Vykintas Vaitkevičius ir kt. Liaudies kultūra, 2012, 4, p. 7-19.

Philip P. Arnold. Religija kaip įsibuvimas. Iš anglų kalbos vertės Dainius Razauskas. Liaudies kultūra, 2012, 4, p. 62-67 Philip P. Arnold. Religija kaip įsibuvimas. Iš anglų kalbos vertės Dainius Razauskas. Liaudies kultūra, 2012, 4, p. 62-67

Trinkauskaitė-Johnson Eglė. Apie grybus, arba velniškas nuklydimas. Liaudies kultūra, 2006, 2, p. 10-18. Trinkauskaitė-Johnson Eglė. Apie grybus, arba velniškas nuklydimas. Liaudies kultūra, 2006, 2, p. 10-18.

Žičkienė Aušra. Daugialypė kultūrų jungtis: apeiginės rytų Lietuvos ir šiaurės vakarų Baltarusijos dainų melodijos. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 3, p. 26–39. Žičkienė Aušra. Daugialypė kultūrų jungtis: apeiginės rytų Lietuvos ir šiaurės vakarų Baltarusijos dainų melodijos. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 3, p. 26–39.

Prof. Viktorija Daujotytė-Pakerienė. Mirties žinojimas prigimtinėje kultūroje. Prof. Viktorija Daujotytė-Pakerienė. Mirties žinojimas prigimtinėje kultūroje.

Dr. Vykintas Vaitkevičius. Gyvieji – mirusiems: žvilgsnis į pilkapius iš prigimtinės kultūros lauko Dr. Vykintas Vaitkevičius. Gyvieji – mirusiems: žvilgsnis į pilkapius iš prigimtinės kultūros lauko

Dr. Andra Simniškytė. Pilkapių milžinai: protėvių kulto pėdsakais Dr. Andra Simniškytė. Pilkapių milžinai: protėvių kulto pėdsakais

Dr. Tomas Čelkis, Vytautas Volungevičius. „Algirdo neatsimenu, atsimenu didįjį kunigaikštį Vytautą“: XV–XVI a. atminties vietos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Dr. Tomas Čelkis, Vytautas Volungevičius. „Algirdo neatsimenu, atsimenu didįjį kunigaikštį Vytautą“: XV–XVI a. atminties vietos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Dr. Ramunė Bleizgienė. Ryšiai su mirusiais: O. Pleirytės-Puidienės Vaidilutės atvejis Dr. Ramunė Bleizgienė. Ryšiai su mirusiais: O. Pleirytės-Puidienės Vaidilutės atvejis

Dr. Daiva Vaitkevičienė. „Neduok, Dieve, svetur kaulus padėti“: mirusiųjų susigrąžinimas iš Sibiro į Tėvynę Dr. Daiva Vaitkevičienė. „Neduok, Dieve, svetur kaulus padėti“: mirusiųjų susigrąžinimas iš Sibiro į Tėvynę

Doc. Volha Labačeuskaja О типологизации надмогильных знаков и памятников на деревенских кладбищах Беларуси конца ХІХ–ХХ вв Doc. Volha Labačeuskaja О типологизации надмогильных знаков и памятников на деревенских кладбищах Беларуси конца ХІХ–ХХ вв

Dr. Aušra Žičkienė. Laidotuvių muzika: prigimtinės laisvės erdvė Dr. Aušra Žičkienė. Laidotuvių muzika: prigimtinės laisvės erdvė

Daujotytė Viktorija. Prigimtosios kultūros ratilai. Liaudies kultūra, 2013, 5, p. 1-8. Daujotytė Viktorija. Prigimtosios kultūros ratilai. Liaudies kultūra, 2013, 5, p. 1-8.

Šmitienė Giedrė (parengėja). Apie galimybes patirti kraštą ir Tėvynę. Diskusija po Viktorijos Daujotytės pranešimo. Liaudies kultūra, 2013, 5, p. 9-14. Šmitienė Giedrė (parengėja). Apie galimybes patirti kraštą ir Tėvynę. Diskusija po Viktorijos Daujotytės pranešimo. Liaudies kultūra, 2013, 5, p. 9-14.

Vaitkevičius Vykintas. Etnogeografijos keliu, dar kartą atrasti žemę. Liaudies kultūra, 2014, 2, p. 46-59. Vaitkevičius Vykintas. Etnogeografijos keliu, dar kartą atrasti žemę. Liaudies kultūra, 2014, 2, p. 46-59.

Vaitkevičienė Daiva (parengėja). Apie etninę ir mokslinę žemės vardų terminologiją. Diskusija po Vykinto Vaitkevičiaus pranešimo. Liaudies kultūra, 2014, 2, p. 60-63. Vaitkevičienė Daiva (parengėja). Apie etninę ir mokslinę žemės vardų terminologiją. Diskusija po Vykinto Vaitkevičiaus pranešimo. Liaudies kultūra, 2014, 2, p. 60-63.

Ragauskaitė Alma. „Krašto“ samprata lietuvių kalboje. Liaudies kultūra, 2014, 2, p. 64-74. Ragauskaitė Alma. „Krašto“ samprata lietuvių kalboje. Liaudies kultūra, 2014, 2, p. 64-74.

Vaitkevičienė Daiva (parengėja). Ar kraštas turi vidurį? Diskusija po Almos Ragauskaitės pranešimo.Diskusiją vedė Vykintas Vaitkevičius. 2013 Vaitkevičienė Daiva (parengėja). Ar kraštas turi vidurį? Diskusija po Almos Ragauskaitės pranešimo.Diskusiją vedė Vykintas Vaitkevičius. 2013

Vaitkevičienė Daiva. Apie savas vietas lietuvių prigimtinėje kultūroje. Liaudies kultūra, 2012, 4, p. 30-49. Vaitkevičienė Daiva. Apie savas vietas lietuvių prigimtinėje kultūroje. Liaudies kultūra, 2012, 4, p. 30-49.

Vaitkevičienė Daiva. Apie savas vietas lietuvių prigimtinėje kultūroje. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 4, p. 30-49. Vaitkevičienė Daiva. Apie savas vietas lietuvių prigimtinėje kultūroje. Liaudies kultūra, 2012, Nr. 4, p. 30-49.

Daujotytė Viktorija. Žmogaus įsibuvimas: žvilgsnis, daiktas, žodis. Liaudies kultūra, 2012, 4, p. 20-29. Daujotytė Viktorija. Žmogaus įsibuvimas: žvilgsnis, daiktas, žodis. Liaudies kultūra, 2012, 4, p. 20-29.

Vaitkevičius Vykintas. Kraštovaizdžio skaitymas su patirties žodynu. Liaudies kultūra, 2012, 4, p. 50-61. Vaitkevičius Vykintas. Kraštovaizdžio skaitymas su patirties žodynu. Liaudies kultūra, 2012, 4, p. 50-61.

Donatas Brandišauskas. Sociokultūriniai tyrimai Sibire (Rusija): etninių bendruomenių aplinkos suvokimas ir adaptacijos posovietinėje erdvėje Donatas Brandišauskas. Sociokultūriniai tyrimai Sibire (Rusija): etninių bendruomenių aplinkos suvokimas ir adaptacijos posovietinėje erdvėje

Vykintas Vaitkevičius. Kraštovaizdžio skaitymas Vykintas Vaitkevičius. Kraštovaizdžio skaitymas

Viktorija Daujotytė-Pakerienė. Žmogaus įsibuvimas: žvilgsnis, daiktas, žodis Viktorija Daujotytė-Pakerienė. Žmogaus įsibuvimas: žvilgsnis, daiktas, žodis

Daiva Vaitkevičienė. Savos vietos Daiva Vaitkevičienė. Savos vietos

Meilutė Ramonienė. Tarmė ir lokali tapatybė Meilutė Ramonienė. Tarmė ir lokali tapatybė

Laužikas Rimvydas, Socialinės organizacijos raida Dubingių mikroregione I a.-XVI a. viduryje: teorinis modelis. Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnografija, t. 59, nr. 4, p. 252-283 Laužikas Rimvydas, Socialinės organizacijos raida Dubingių mikroregione I a.-XVI a. viduryje: teorinis modelis. Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnografija, t. 59, nr. 4, p. 252-283

Latinytė-Liogienė Rūta. Dovana kaip visuomenės formantas lietuviškų vestuvių papročiuose. Baltos lankos, 2014, t. 37, p. 127-149. Latinytė-Liogienė Rūta. Dovana kaip visuomenės formantas lietuviškų vestuvių papročiuose. Baltos lankos, 2014, t. 37, p. 127-149.

Šmitienė Giedrė. Neakivaizdinis pokalbis su Maurice‘u Merleau-Ponty. Tradicinės kultūros tyrimas juslinio suvokimo plotmėje. Tautosakos darbai, 2014, t. 47, p. 15-42. Šmitienė Giedrė. Neakivaizdinis pokalbis su Maurice‘u Merleau-Ponty. Tradicinės kultūros tyrimas juslinio suvokimo plotmėje. Tautosakos darbai, 2014, t. 47, p. 15-42.

Prof. Viktorijos Daujotytės pranešimas „Tapatybė žemės horizonte‟ Prof. Viktorijos Daujotytės pranešimas „Tapatybė žemės horizonte‟

Dr. Giedrės Šmitienės „Kažna a duosis gėlassodint, a ne?‟ Apie juslinį suvokimą, chiazmą ir tapatybę‟ Dr. Giedrės Šmitienės „Kažna a duosis gėlassodint, a ne?‟ Apie juslinį suvokimą, chiazmą ir tapatybę‟

Algis MICKŪNAS. Tapatumas: individas, kultūra ir civilizacija. Algis MICKŪNAS. Tapatumas: individas, kultūra ir civilizacija.

Daiva VAITKEVIČIENĖ. „Senobiniai žmonės“ ir atsikartojantis laikas (prigimtinės tapatybės beieškant). Daiva VAITKEVIČIENĖ. „Senobiniai žmonės“ ir atsikartojantis laikas (prigimtinės tapatybės beieškant).

Rimvydas LAUŽIKAS. Viduramžių Lietuvos nekrikščioniškos visuomenės specifika: šeimos tapatumas. Rimvydas LAUŽIKAS. Viduramžių Lietuvos nekrikščioniškos visuomenės specifika: šeimos tapatumas.

Rūta LIOGIENĖ. Dovanų dalijimas kaip bendruomenės kūrimas (XVII-XIX a. lietuvių vestuvių papročiuose). Rūta LIOGIENĖ. Dovanų dalijimas kaip bendruomenės kūrimas (XVII-XIX a. lietuvių vestuvių papročiuose).

Ramunė BLEIZGIENĖ. Kaip moterys atrado savo tapatybę: prigimtinės tapatybės atošvaistos XIX a. pab.-XX a. prad. moterų literatūroje. Ramunė BLEIZGIENĖ. Kaip moterys atrado savo tapatybę: prigimtinės tapatybės atošvaistos XIX a. pab.-XX a. prad. moterų literatūroje.

Aistė ČEPULYTĖ, Vykintas VAITKEVIČIUS. „Lietuva laisva. Man daugiau nieko nereikia" Aistė ČEPULYTĖ, Vykintas VAITKEVIČIUS. „Lietuva laisva. Man daugiau nieko nereikia"

Apskritas stalas „Ar tautinė tapatybė turi sakralinį metmenį?" Dalyvauja knygos „Istorija ir mitologija: tapatybės raiškos XVII—XIX a. Lietuvoje“ autorius Virginijus Savukynas. Veda Daiva Vaitkevičienė Apskritas stalas „Ar tautinė tapatybė turi sakralinį metmenį?" Dalyvauja knygos „Istorija ir mitologija: tapatybės raiškos XVII—XIX a. Lietuvoje“ autorius Virginijus Savukynas. Veda Daiva Vaitkevičienė

Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius. Kur laisvė eina, ten laimė seka Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius. Kur laisvė eina, ten laimė seka

Pažymėti ribas: žemių ribonės procedūra XV-XVI a. Lietuvoje. Diskusiją veda Vykintas Vaitkevičius Pažymėti ribas: žemių ribonės procedūra XV-XVI a. Lietuvoje. Diskusiją veda Vykintas Vaitkevičius

Prof. Viktorija DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ. Šventumas: aukštųjų būsenų ekologija (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Prof. Viktorija DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ. Šventumas: aukštųjų būsenų ekologija (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Prof. Viktorija DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ. Šventumas: aukštųjų būsenų ekologija. Pranešimo aptarimas su dr. Giedre Šmitiene (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Prof. Viktorija DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ. Šventumas: aukštųjų būsenų ekologija. Pranešimo aptarimas su dr. Giedre Šmitiene (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ. Išsipildantis šventumas: apie laimę ir palaimą baltų religijoje (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ. Išsipildantis šventumas: apie laimę ir palaimą baltų religijoje (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ. Išsipildantis šventumas: apie laimę ir palaimą baltų religijoje. Pranešimo aptarimas su prof. Viktorija Daujotyte-Pakeriene (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ. Išsipildantis šventumas: apie laimę ir palaimą baltų religijoje. Pranešimo aptarimas su prof. Viktorija Daujotyte-Pakeriene (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Doc. Vytautas ALIŠAUSKAS. „Dieve, būk linksmas“: žmogus dievybės akivaizdoje. Valstietiškos baltų religijos patirtis (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Doc. Vytautas ALIŠAUSKAS. „Dieve, būk linksmas“: žmogus dievybės akivaizdoje. Valstietiškos baltų religijos patirtis (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Doc. Vytautas ALIŠAUSKAS. „Dieve, būk linksmas“: žmogus dievybės akivaizdoje. Valstietiškos baltų religijos patirtis. Pranešimo aptarimas su dr. Dainiumi Razausku (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Doc. Vytautas ALIŠAUSKAS. „Dieve, būk linksmas“: žmogus dievybės akivaizdoje. Valstietiškos baltų religijos patirtis. Pranešimo aptarimas su dr. Dainiumi Razausku (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Apskritas stalas "Kas yra šventumo kūryba?" Dalyvauja menininkai, dievadirbiai Antanas VAŠKYS ir Danielius SODEIKA. Veda dr. Daiva Vaitkevičienė (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Apskritas stalas "Kas yra šventumo kūryba?" Dalyvauja menininkai, dievadirbiai Antanas VAŠKYS ir Danielius SODEIKA. Veda dr. Daiva Vaitkevičienė (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Dr. Žilvinas SVIGARIS. Integralaus mąstymo atkūrimas: šventumo samprata (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Dr. Žilvinas SVIGARIS. Integralaus mąstymo atkūrimas: šventumo samprata (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Dr. Žilvinas SVIGARIS. Integralaus mąstymo atkūrimas: šventumo samprata. Pranešimo aptarimas su dr. Giedre Šmitiene (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Dr. Žilvinas SVIGARIS. Integralaus mąstymo atkūrimas: šventumo samprata. Pranešimo aptarimas su dr. Giedre Šmitiene (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Dr. Dainius RAZAUSKAS. Lietuviškosios šventumo sąvokos kilmė (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Dr. Dainius RAZAUSKAS. Lietuviškosios šventumo sąvokos kilmė (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Dr. Dainius RAZAUSKAS. Lietuviškosios šventumo sąvokos kilmė. Pranešimo aptarimas su dr. Vykintu Vaitkevičiumi (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Dr. Dainius RAZAUSKAS. Lietuviškosios šventumo sąvokos kilmė. Pranešimo aptarimas su dr. Vykintu Vaitkevičiumi (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Doc. Dalia URBANAVIČIENĖ. Judesys sutartinėse – sinkretiškumo ir šventumo pajautos išraiška (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Doc. Dalia URBANAVIČIENĖ. Judesys sutartinėse – sinkretiškumo ir šventumo pajautos išraiška (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Doc. Dalia URBANAVIČIENĖ. Judesys sutartinėse – sinkretiškumo ir šventumo pajautos išraiška. Pranešimo aptarimas su dr. Daiva Vaitkevičiene (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Doc. Dalia URBANAVIČIENĖ. Judesys sutartinėse – sinkretiškumo ir šventumo pajautos išraiška. Pranešimo aptarimas su dr. Daiva Vaitkevičiene (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Prof. Vykintas VAITKEVIČIUS. Baltų šventviečių atodangos (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Prof. Vykintas VAITKEVIČIUS. Baltų šventviečių atodangos (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Prof. Vykintas VAITKEVIČIUS. Baltų šventviečių atodangos. Pranešimo aptarimas su dr. Giedre Šmitiene (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras) Prof. Vykintas VAITKEVIČIUS. Baltų šventviečių atodangos. Pranešimo aptarimas su dr. Giedre Šmitiene (2016, Kulionys – Sanklodiškės, 10-asis Prigimtinės kultūros seminaras)

Algis MICKŪNAS. Lietuvių sutvertas pasaulis. I dalis – 7 seminaras Algis MICKŪNAS. Lietuvių sutvertas pasaulis. I dalis – 7 seminaras

Algis MICKŪNAS. Lietuvių sutvertas pasaulis. II dalis – 7 seminaras Algis MICKŪNAS. Lietuvių sutvertas pasaulis. II dalis – 7 seminaras

Džekčioriūtė Vita. Baimės ir išgąsčio psichofizinė raiška lietuvių tradicijoje. Liaudies kultūra, 2014, 5, 64-72. Džekčioriūtė Vita. Baimės ir išgąsčio psichofizinė raiška lietuvių tradicijoje. Liaudies kultūra, 2014, 5, 64-72.

Valentas Skirmantas. Poezijos teksto erdvė: tarp praktinio žinojimo, mokslo ir magijos Valentas Skirmantas. Poezijos teksto erdvė: tarp praktinio žinojimo, mokslo ir magijos

Vaitkevičius Vykintas. Sauja žinių, arba kaip lietuvis savimi viską matuoja Vaitkevičius Vykintas. Sauja žinių, arba kaip lietuvis savimi viską matuoja

Kovach M. Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations, and Contexts Kovach M. Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations, and Contexts

Daiva VYČINIENĖ. Dainavimas / giedojimas kaip žinojimas ir veiksmas. Diskusiją veda Giedrė Šmitienė Daiva VYČINIENĖ. Dainavimas / giedojimas kaip žinojimas ir veiksmas. Diskusiją veda Giedrė Šmitienė

Daiva VAITKEVIČIENĖ, Asta SKUJYTĖ-RAZMIENĖ. Apie atvirą žinojimą (Elenos Targavičienės etnobotaninė žinija). Daiva VAITKEVIČIENĖ, Asta SKUJYTĖ-RAZMIENĖ. Apie atvirą žinojimą (Elenos Targavičienės etnobotaninė žinija).

Apskritas stalas „Ar etninė žinija yra mokslas?“ Apskritas stalas „Ar etninė žinija yra mokslas?“

Eglutė TRINKAUSKAITĖ. Šventas žinojimas globaliame kontekste (Margaret Kovach knygos „Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations, and Contexts“ pėdsakais Eglutė TRINKAUSKAITĖ. Šventas žinojimas globaliame kontekste (Margaret Kovach knygos „Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations, and Contexts“ pėdsakais

Dainius RAZAUSKAS. Žinojimas kaip regėjimas Dainius RAZAUSKAS. Žinojimas kaip regėjimas

Audronė GEDŽIŪTĖ. Egzistencinis žinojimas: koreliacijos tarp antropomorfinių ir zoomorfinių figūrų keltų mitinėje tradicijoje ir tautosakoje Audronė GEDŽIŪTĖ. Egzistencinis žinojimas: koreliacijos tarp antropomorfinių ir zoomorfinių figūrų keltų mitinėje tradicijoje ir tautosakoje

Viktorija Daujotytė. „Žinte pažinti“: žinių ir žinojimo lietuvių prigimtinėje kultūroje pamatai Viktorija Daujotytė. „Žinte pažinti“: žinių ir žinojimo lietuvių prigimtinėje kultūroje pamatai

Kalba savastyje, savastis kalboje Kalba savastyje, savastis kalboje

Kalba savastyje, savastis kalboje (Diskusija) Kalba savastyje, savastis kalboje (Diskusija)

Vietiniai kalbos variantai: jų vertė ir savivertė Vietiniai kalbos variantai: jų vertė ir savivertė

Vietiniai kalbos variantai: jų vertė ir savivertė (Diskusija) Vietiniai kalbos variantai: jų vertė ir savivertė (Diskusija)

„Vis tiek ta siela yra, laikosi“. Lietuvių kalba ir lietuvybė išeivijoje „Vis tiek ta siela yra, laikosi“. Lietuvių kalba ir lietuvybė išeivijoje

„Vis tiek ta siela yra, laikosi“. Lietuvių kalba ir lietuvybė išeivijoje (Diskusija) „Vis tiek ta siela yra, laikosi“. Lietuvių kalba ir lietuvybė išeivijoje (Diskusija)

Žydinčios savojo krašto tvoros ir žalesnė žolė anapus jų: (ne)sava šnekos tautosaka Žydinčios savojo krašto tvoros ir žalesnė žolė anapus jų: (ne)sava šnekos tautosaka

Žydinčios savojo krašto tvoros ir žalesnė žolė anapus jų: (ne)sava šnekos tautosaka (Diskusija) Žydinčios savojo krašto tvoros ir žalesnė žolė anapus jų: (ne)sava šnekos tautosaka (Diskusija)

Lietuvių kalba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje –XVII a. pradžioje: „balsas iš kriptos“ ar lingvistinių kovų ginklas? Lietuvių kalba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje –XVII a. pradžioje: „balsas iš kriptos“ ar lingvistinių kovų ginklas?

Lietuvių kalba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje –XVII a. pradžioje: „balsas iš kriptos“ ar lingvistinių kovų ginklas? (Diskusija) Lietuvių kalba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje –XVII a. pradžioje: „balsas iš kriptos“ ar lingvistinių kovų ginklas? (Diskusija)

Gyvenamųjų vietų vardai ir mūsų savastis Gyvenamųjų vietų vardai ir mūsų savastis

Gyvenamųjų vietų vardai ir mūsų savastis (Diskusija) Gyvenamųjų vietų vardai ir mūsų savastis (Diskusija)

Apskritas stalas. Lietuviški audimų raštai, arba apie mokslo kalbos grožį. Apskritas stalas. Lietuviški audimų raštai, arba apie mokslo kalbos grožį.

Vykintas Vaitkevičius. „Nebe tik vaikas, bet ir bičiulis“: nauja lietuvių bičiulystės perspektyva Vykintas Vaitkevičius. „Nebe tik vaikas, bet ir bičiulis“: nauja lietuvių bičiulystės perspektyva

Vykintas Vaitkevičius. „Nebe tik vaikas, bet ir bičiulis“: nauja lietuvių bičiulystės perspektyva [diskusija po pranešimo; veda Viktorija Daujotytė-Pakerienė] Vykintas Vaitkevičius. „Nebe tik vaikas, bet ir bičiulis“: nauja lietuvių bičiulystės perspektyva [diskusija po pranešimo; veda Viktorija Daujotytė-Pakerienė]

Viktorija Daujotytė-Pakerienė. Savas, savieji, savastis prigimtinio bendrumo ryšiuose Viktorija Daujotytė-Pakerienė. Savas, savieji, savastis prigimtinio bendrumo ryšiuose

Agnė Railaitė-Bardė. Genealoginės savimonės samprata, funkcija ir praktika Lietuvos istorijoje Agnė Railaitė-Bardė. Genealoginės savimonės samprata, funkcija ir praktika Lietuvos istorijoje

Daiva Vaitkevičienė. Baltų visuomenės sluoksniai mitologijos veidrodyje Daiva Vaitkevičienė. Baltų visuomenės sluoksniai mitologijos veidrodyje

Aušra Žičkienė. „Kelkim, daužkim bokalus“: studentija dainose – kas slypi už fasado Aušra Žičkienė. „Kelkim, daužkim bokalus“: studentija dainose – kas slypi už fasado

Aušra Žičkienė. „Kelkim, daužkim bokalus“: studentija dainose – kas slypi už fasado [diskusija; veda Daiva Vaitkevičienė] Aušra Žičkienė. „Kelkim, daužkim bokalus“: studentija dainose – kas slypi už fasado [diskusija; veda Daiva Vaitkevičienė]

Domininkas Burba. XVIII amžiaus Vilniaus pavieto bajorų šeima: kasdieniai santykiai ir smurtiniai konfliktai Domininkas Burba. XVIII amžiaus Vilniaus pavieto bajorų šeima: kasdieniai santykiai ir smurtiniai konfliktai

Domininkas Burba. XVIII amžiaus Vilniaus pavieto bajorų šeima: kasdieniai santykiai ir smurtiniai konfliktai [diskusija; veda Vykintas Vaitkevičius] Domininkas Burba. XVIII amžiaus Vilniaus pavieto bajorų šeima: kasdieniai santykiai ir smurtiniai konfliktai [diskusija; veda Vykintas Vaitkevičius]

Dalia Leinartė. Laiminga santuoka lietuvių šeimos istorijoje Dalia Leinartė. Laiminga santuoka lietuvių šeimos istorijoje

Dalia Leinartė. Laiminga santuoka lietuvių šeimos istorijoje [diskusija; veda Giedrė Šmitienė] Dalia Leinartė. Laiminga santuoka lietuvių šeimos istorijoje [diskusija; veda Giedrė Šmitienė]

Kalba savastyje, savastis kalboje Kalba savastyje, savastis kalboje

Pranešimo aptarimas. Veda dr. Giedrė ŠMITIENĖ Pranešimo aptarimas. Veda dr. Giedrė ŠMITIENĖ

Prof. Danguolė MIKULĖNIENĖ. Vietiniai kalbos variantai: jų vertė ir savivertė Prof. Danguolė MIKULĖNIENĖ. Vietiniai kalbos variantai: jų vertė ir savivertė

Pranešimo aptarimas. Veda prof. Vykintas VAITKEVIČIUS Pranešimo aptarimas. Veda prof. Vykintas VAITKEVIČIUS

Prof. Meilutė RAMONIENĖ. „Vis tiek ta siela yra, laikosi“. Lietuvių kalba ir lietuvybė išeivijoje Prof. Meilutė RAMONIENĖ. „Vis tiek ta siela yra, laikosi“. Lietuvių kalba ir lietuvybė išeivijoje

Pranešimo aptarimas. Veda dr. Saulė MATULEVIČIENĖ Pranešimo aptarimas. Veda dr. Saulė MATULEVIČIENĖ

Dr. Dalia ZAIKAUSKIENĖ. Žydinčios savojo krašto tvoros ir žalesnė žolė anapus jų: (ne)sava šnekos tautosaka Dr. Dalia ZAIKAUSKIENĖ. Žydinčios savojo krašto tvoros ir žalesnė žolė anapus jų: (ne)sava šnekos tautosaka

Pranešimo aptarimas. Veda dr. Jurga SADAUSKIENĖ Pranešimo aptarimas. Veda dr. Jurga SADAUSKIENĖ

Dr. Artūras DUBONIS. Lietuvių kalba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje – XVII a. pradžioje: „balsas iš kriptos‟ ar lingvistinių kovų ginklas? Dr. Artūras DUBONIS. Lietuvių kalba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje – XVII a. pradžioje: „balsas iš kriptos‟ ar lingvistinių kovų ginklas?

Pranešimo aptarimas. Veda prof. Vykintas VAITKEVIČIUS Pranešimo aptarimas. Veda prof. Vykintas VAITKEVIČIUS

Prof. Vykintas VAITKEVIČIUS. Gyvenamųjų vietų vardai ir mūsų savastis Prof. Vykintas VAITKEVIČIUS. Gyvenamųjų vietų vardai ir mūsų savastis

Pranešimo aptarimas. Veda doc. Filomena KAVOLIUTĖ Pranešimo aptarimas. Veda doc. Filomena KAVOLIUTĖ

pskritas stalas Lietuviški audimų raštai, arba apie mokslo kalbos grožį. Dalyvauja dr. Albina AUKSORIŪTĖ ir dr. Dainius RAZAUSKAS. Pokalbį veda dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ pskritas stalas Lietuviški audimų raštai, arba apie mokslo kalbos grožį. Dalyvauja dr. Albina AUKSORIŪTĖ ir dr. Dainius RAZAUSKAS. Pokalbį veda dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ

Laužikas Rimvydas. Žemė ir asmuo: erdvės užvaldymas Dubingių mikroregione XIV-XVI amžiais. Liaudies kultūra, 2013, 4, p. 32-54. Laužikas Rimvydas. Žemė ir asmuo: erdvės užvaldymas Dubingių mikroregione XIV-XVI amžiais. Liaudies kultūra, 2013, 4, p. 32-54.

Vaitkevičius Vykintas ir Butrimaitė Inga (parengėjai). Diskusija po Rimvydo Laužiko pranešimo „Žemė ir asmuo: erdvės užvaldymas Dubingių mikroregione XIV-XVI amžiais.“.Liaudies kultūra, 2013, 4, p. 55-59. Vaitkevičius Vykintas ir Butrimaitė Inga (parengėjai). Diskusija po Rimvydo Laužiko pranešimo „Žemė ir asmuo: erdvės užvaldymas Dubingių mikroregione XIV-XVI amžiais.“.Liaudies kultūra, 2013, 4, p. 55-59.

Čelkis Tomas. Žemių ribų ženklinimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV-XVI amžiuje. Liaudies kultūra, 2013, 4, p. 16-26 Čelkis Tomas. Žemių ribų ženklinimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV-XVI amžiuje. Liaudies kultūra, 2013, 4, p. 16-26

Vaitkevičius Vykintas ir Butrimaitė Inga (parengėjai). Diskusija po Tomo Čelkio pranešimo „Žemių ribų ženklinimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV‒XVI amžiuje“. Liaudies kultūra, 2013, 4, p. 27-31. Vaitkevičius Vykintas ir Butrimaitė Inga (parengėjai). Diskusija po Tomo Čelkio pranešimo „Žemių ribų ženklinimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV‒XVI amžiuje“. Liaudies kultūra, 2013, 4, p. 27-31.

Vaitkevičienė Daiva. „Man ta žemė viską duoda“: žemdirbio pasaulėjauta Rakščių patirties pasakojime. Liaudies kultūra, 2013, 5, p. 41-70. Vaitkevičienė Daiva. „Man ta žemė viską duoda“: žemdirbio pasaulėjauta Rakščių patirties pasakojime. Liaudies kultūra, 2013, 5, p. 41-70.

Šmitienė Giedrė (parengėja). Papratę prie žemės. Seminaras. Pranešėjai: G. Šmitienė, V. Vaitkevičius. Liaudies kultūra, 2013, 5, p. 24-32. Šmitienė Giedrė (parengėja). Papratę prie žemės. Seminaras. Pranešėjai: G. Šmitienė, V. Vaitkevičius. Liaudies kultūra, 2013, 5, p. 24-32.

Vaitkevičius Vykintas. Iš prigimtinės kultūros žodyno: juoda žemė. Liaudies kultūra, 2013, 4, p. 60-78 Vaitkevičius Vykintas. Iš prigimtinės kultūros žodyno: juoda žemė. Liaudies kultūra, 2013, 4, p. 60-78

Vaitkevičius Vykintas, Butrimaitė Inga (parengėjai). Žemė Juodoji: archeologinė ir istorinė perspektyva. Diskusija po Vykinto Vaitkevičiaus pranešimo. Liaudies kultūra, 2013, 4, p. 81-83. Vaitkevičius Vykintas, Butrimaitė Inga (parengėjai). Žemė Juodoji: archeologinė ir istorinė perspektyva. Diskusija po Vykinto Vaitkevičiaus pranešimo. Liaudies kultūra, 2013, 4, p. 81-83.

Čelkis Tomas. Privačių žemių valdų ribų samprata ir žymėjimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVI a Čelkis Tomas. Privačių žemių valdų ribų samprata ir žymėjimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVI a

Laužikas Rimvydas. Nuo asmens link žemės: teritorijos samprata ir socialinė struktūra viduramžių Dubingių mikroregione Laužikas Rimvydas. Nuo asmens link žemės: teritorijos samprata ir socialinė struktūra viduramžių Dubingių mikroregione

Vaitkevičienė Daiva. „Man ta žemė viską duoda...“ Vaitkevičienė Daiva. „Man ta žemė viską duoda...“

Šmitienė Giedrė (parengėja). Žmogaus ir žemės subuvimas, arba Žemės ir kultūros politikos sąsajos. Diskusija po Daivos Vaitkevičienės pranešimo. Liaudies kultūra, 2013, 5, p. 71-74. Šmitienė Giedrė (parengėja). Žmogaus ir žemės subuvimas, arba Žemės ir kultūros politikos sąsajos. Diskusija po Daivos Vaitkevičienės pranešimo. Liaudies kultūra, 2013, 5, p. 71-74.

Vaitkevičius Vykintas (parengėjas). Apie savą vietą, žemę ir laisvę. Vykintas Vaitkevičius kalbasi su Marijona ir Jonu Urbonavičiais. Liaudies kultūra, 2013, 5, p. 15-18. Vaitkevičius Vykintas (parengėjas). Apie savą vietą, žemę ir laisvę. Vykintas Vaitkevičius kalbasi su Marijona ir Jonu Urbonavičiais. Liaudies kultūra, 2013, 5, p. 15-18.

Vaitkevičius Vykintas (parengėjas). „Labai gražus buvo kalnelis...“ Vykintas Vaitkevičius kalbasi su Juzefa Ramanauskaite. Liaudies kultūra, 2013, 5, p. 19-23. Vaitkevičius Vykintas (parengėjas). „Labai gražus buvo kalnelis...“ Vykintas Vaitkevičius kalbasi su Juzefa Ramanauskaite. Liaudies kultūra, 2013, 5, p. 19-23.

Vaitkevičienė Daiva (parengėja). Apie Žemaitės saulelę ir tikro gyvenimo pasiilgimą. Diskusija po Viktorijos Daujotytės pranešimo. 2013. Vaitkevičienė Daiva (parengėja). Apie Žemaitės saulelę ir tikro gyvenimo pasiilgimą. Diskusija po Viktorijos Daujotytės pranešimo. 2013.

Asta SKUJYTĖ. Mirusiųjų žemė: žvilgsnis į lietuviškąsias kapines Asta SKUJYTĖ. Mirusiųjų žemė: žvilgsnis į lietuviškąsias kapines

Vykintas VAITKEVIČIUS. Žemė juodoji: archeologinė ir istorinė perspektyva Vykintas VAITKEVIČIUS. Žemė juodoji: archeologinė ir istorinė perspektyva

Viktorija Daujotytė. Prigimtinė žemėjauta Žemaitės kūryboje Viktorija Daujotytė. Prigimtinė žemėjauta Žemaitės kūryboje

Viktorija Daujotytė. Prigimtinė žemėjauta Žemaitės kūryboje. 4-asis prigimtinės kultūros seminaras, Užutrakis, 2013 kovo 17 d. Viktorija Daujotytė. Prigimtinė žemėjauta Žemaitės kūryboje. 4-asis prigimtinės kultūros seminaras, Užutrakis, 2013 kovo 17 d.

Daiva VAITKEVIČIENĖ. Apie meilę ir karą: bendruomeninių santykių raiška gėrimų mitologijoje Daiva VAITKEVIČIENĖ. Apie meilę ir karą: bendruomeninių santykių raiška gėrimų mitologijoje

Marius ŠČAVINSKAS. Socialinio elito transformacijos baltų visuomenėje XII ‒ XIII a. istorijos duomenimis. Aptarimą veda Rimvydas Laužikas Marius ŠČAVINSKAS. Socialinio elito transformacijos baltų visuomenėje XII ‒ XIII a. istorijos duomenimis. Aptarimą veda Rimvydas Laužikas

Žemynos TRINKŪNAITĖS kanklių koncertas IX Prigimtinės kultūros seminare Žemynos TRINKŪNAITĖS kanklių koncertas IX Prigimtinės kultūros seminare

Jurgita LAZAUSKAITĖ-ZABIELSKĖ. Aš, Tu ir Mes: psichologinė bendrystės analizė. Aptarimą veda Elona Ilgiuvienė Jurgita LAZAUSKAITĖ-ZABIELSKĖ. Aš, Tu ir Mes: psichologinė bendrystės analizė. Aptarimą veda Elona Ilgiuvienė

Jolita SARCEVIČIENĖ. Lietuvos valstiečių šeima tarp Rytų ir Vakarų: modeliai, struktūros, kontekstai. Aptarimą veda Vykintas Vaitkevičius Jolita SARCEVIČIENĖ. Lietuvos valstiečių šeima tarp Rytų ir Vakarų: modeliai, struktūros, kontekstai. Aptarimą veda Vykintas Vaitkevičius

Ramunė BLEIZGIENĖ. Emocijos ‒ bendruomenės ir asmens sąveikos vieta. Pranešimo aptarimą veda Jurga Sadauskienė) Ramunė BLEIZGIENĖ. Emocijos ‒ bendruomenės ir asmens sąveikos vieta. Pranešimo aptarimą veda Jurga Sadauskienė)

Dainius RAZAUSKAS. Prigimtinė išmintis: kitokia samprata. Aptarimą veda Daiva Vaitkevičienė Dainius RAZAUSKAS. Prigimtinė išmintis: kitokia samprata. Aptarimą veda Daiva Vaitkevičienė

Apskritas stalas „Kodėl daina sujungia širdis?“ Dalyvauja Aušra Žičkienė, Aistė Smilgevičiūtė ir Elona Ilgiuvienė. Veda Austė NAKIENĖ Apskritas stalas „Kodėl daina sujungia širdis?“ Dalyvauja Aušra Žičkienė, Aistė Smilgevičiūtė ir Elona Ilgiuvienė. Veda Austė NAKIENĖ

Vykintas VAITKEVIČIUS. Telkianti šventviečių galia: keliai į Girgždūtę. Aptarimą veda Daiva Vaitkevičienė Vykintas VAITKEVIČIUS. Telkianti šventviečių galia: keliai į Girgždūtę. Aptarimą veda Daiva Vaitkevičienė

Algis MICKŪNAS. Lietuvos gamta bendruomenės santykiuose. Aptarimą veda Dainius Razauskas Algis MICKŪNAS. Lietuvos gamta bendruomenės santykiuose. Aptarimą veda Dainius Razauskas

Viktorija DAUJOTYTĖ. „Nerimas: kaip praeityje rasti tai, kas suteiktų prasmę tautos dabartinei būčiai?" (Donatas Sauka). Aptarimą veda Giedrė Šmitienė Viktorija DAUJOTYTĖ. „Nerimas: kaip praeityje rasti tai, kas suteiktų prasmę tautos dabartinei būčiai?" (Donatas Sauka). Aptarimą veda Giedrė Šmitienė

Prof. Viktorija DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ. Dvasinis lietuvybės turinys (formavimasis, kitimas) Prof. Viktorija DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ. Dvasinis lietuvybės turinys (formavimasis, kitimas)

Prof. Viktorija DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ. Dvasinis lietuvybės turinys (formavimasis, kitimas) APTARIMAS Prof. Viktorija DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ. Dvasinis lietuvybės turinys (formavimasis, kitimas) APTARIMAS

Doc. Naglis KARDELIS. Kalba ir prigimtinė tautos kultūra Doc. Naglis KARDELIS. Kalba ir prigimtinė tautos kultūra

Doc. Naglis KARDELIS. Kalba ir prigimtinė tautos kultūra APTARIMAS Doc. Naglis KARDELIS. Kalba ir prigimtinė tautos kultūra APTARIMAS

Doc. Aurimas ŠVEDAS. Lietuvos visuomenės istorinės kultūros formavimosi ypatumai XXI amžiuje Doc. Aurimas ŠVEDAS. Lietuvos visuomenės istorinės kultūros formavimosi ypatumai XXI amžiuje

Doc. Aurimas ŠVEDAS. Lietuvos visuomenės istorinės kultūros formavimosi ypatumai XXI amžiuje APTARIMAS Doc. Aurimas ŠVEDAS. Lietuvos visuomenės istorinės kultūros formavimosi ypatumai XXI amžiuje APTARIMAS

Apskritas stalas Mūsų tautiškumas kalboje, kultūroje ir politikoje Apskritas stalas Mūsų tautiškumas kalboje, kultūroje ir politikoje

Vakaro pašnekesiai su Vidmantu ir Veronika POVILIONIAIS Vakaro pašnekesiai su Vidmantu ir Veronika POVILIONIAIS

Dr. Gediminas PETRAUSKAS. Ieškant pagoniškosios Lietuvos savasties, arba žvilgsnis į mirusiųjų deginimo paprotį Dr. Gediminas PETRAUSKAS. Ieškant pagoniškosios Lietuvos savasties, arba žvilgsnis į mirusiųjų deginimo paprotį

Gediminas PETRAUSKAS. Ieškant pagoniškosios Lietuvos savasties, arba žvilgsnis į mirusiųjų deginimo paprotį APTARIMAS Gediminas PETRAUSKAS. Ieškant pagoniškosios Lietuvos savasties, arba žvilgsnis į mirusiųjų deginimo paprotį APTARIMAS

Prof. Vykintas VAITKEVIČIUS. „Sens Rambyne, tu garsingai, būsi visad mums viltis!”: žymiausios tautos šventovės istorija Prof. Vykintas VAITKEVIČIUS. „Sens Rambyne, tu garsingai, būsi visad mums viltis!”: žymiausios tautos šventovės istorija

Prof. Vykintas VAITKEVIČIUS. „Sens Rambyne, tu garsingai, būsi visad mums viltis!”: žymiausios tautos šventovės istorija APTARIMAS Prof. Vykintas VAITKEVIČIUS. „Sens Rambyne, tu garsingai, būsi visad mums viltis!”: žymiausios tautos šventovės istorija APTARIMAS

Dr. Dainius RAZAUSKAS. Dvasinė tautos esmė Dr. Dainius RAZAUSKAS. Dvasinė tautos esmė

Dr. Dainius RAZAUSKAS. Dvasinė tautos esmė APTARIMAS Dr. Dainius RAZAUSKAS. Dvasinė tautos esmė APTARIMAS

Prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ. Tylinčiosios būties dalis prigimtinėje kultūroje Prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ. Tylinčiosios būties dalis prigimtinėje kultūroje

Prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ. Tylinčiosios būties dalis prigimtinėje kultūroje DISKUSIJA Prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ. Tylinčiosios būties dalis prigimtinėje kultūroje DISKUSIJA

Jurga JONUTYTĖ. Tarp pertekliaus ir nepritekliaus. Kur tai yra ir kaip ten išbūti? Jurga JONUTYTĖ. Tarp pertekliaus ir nepritekliaus. Kur tai yra ir kaip ten išbūti?

Jurga JONUTYTĖ. Tarp pertekliaus ir nepritekliaus. Kur tai yra ir kaip ten išbūti? DISKUSIJA Jurga JONUTYTĖ. Tarp pertekliaus ir nepritekliaus. Kur tai yra ir kaip ten išbūti? DISKUSIJA

Giedrė ŠMITIENĖ. „Man visa lingva“. Pirminis laikysenos tyrimas Giedrė ŠMITIENĖ. „Man visa lingva“. Pirminis laikysenos tyrimas

Giedrė ŠMITIENĖ. „Man visa lingva“. Pirminis laikysenos tyrimas DISKUSIJA Giedrė ŠMITIENĖ. „Man visa lingva“. Pirminis laikysenos tyrimas DISKUSIJA

Antanas KULAKAUSKAS. Apie valstiečio (žemdirbio) laisvės ir priklausomybės ribas luominės visuomenės ir baudžiavinės teisės sąlygomis Antanas KULAKAUSKAS. Apie valstiečio (žemdirbio) laisvės ir priklausomybės ribas luominės visuomenės ir baudžiavinės teisės sąlygomis

Antanas KULAKAUSKAS. Apie valstiečio (žemdirbio) laisvės ir priklausomybės ribas luominės visuomenės ir baudžiavinės teisės sąlygomis DISKUSIJA Antanas KULAKAUSKAS. Apie valstiečio (žemdirbio) laisvės ir priklausomybės ribas luominės visuomenės ir baudžiavinės teisės sąlygomis DISKUSIJA

Jurga SADAUSKIENĖ. Laisvė iš artumo: ankstyvasis ugdymas tradicinėje kultūroje Jurga SADAUSKIENĖ. Laisvė iš artumo: ankstyvasis ugdymas tradicinėje kultūroje

Jurga SADAUSKIENĖ. Laisvė iš artumo: ankstyvasis ugdymas tradicinėje kultūroje DISKUSIJA Jurga SADAUSKIENĖ. Laisvė iš artumo: ankstyvasis ugdymas tradicinėje kultūroje DISKUSIJA

Gali imtis ko nori, bet privalai padaryti, ko ėmeisi. Apvalus stalas su dailininku Mariumi JONUČIU Gali imtis ko nori, bet privalai padaryti, ko ėmeisi. Apvalus stalas su dailininku Mariumi JONUČIU

Skaidrė URBONIENĖ. Dievdirbystė: tarp kūrybinės laisvės ir amato varžtų Skaidrė URBONIENĖ. Dievdirbystė: tarp kūrybinės laisvės ir amato varžtų

Skaidrė URBONIENĖ. Dievdirbystė: tarp kūrybinės laisvės ir amato varžtų DISKUSIJA Skaidrė URBONIENĖ. Dievdirbystė: tarp kūrybinės laisvės ir amato varžtų DISKUSIJA

Aušra ŽIČKIENĖ. Daina: tarp laisvės ir tradicijos Aušra ŽIČKIENĖ. Daina: tarp laisvės ir tradicijos

Aušra ŽIČKIENĖ. Daina: tarp laisvės ir tradicijos DISKUSIJA Aušra ŽIČKIENĖ. Daina: tarp laisvės ir tradicijos DISKUSIJA

„Jis negal pasėdėti, žino tik dirbti arba miegoti.“ Apvalus stalas su Klemensu LOVČIKU „Jis negal pasėdėti, žino tik dirbti arba miegoti.“ Apvalus stalas su Klemensu LOVČIKU

Rimvydas LAUŽIKAS. Tradicija ar kūrybos laisvė: patiekalų receptų „kelionės“ XVII-XX amžių Lietuvoje Rimvydas LAUŽIKAS. Tradicija ar kūrybos laisvė: patiekalų receptų „kelionės“ XVII-XX amžių Lietuvoje

Rimvydas LAUŽIKAS. Tradicija ar kūrybos laisvė: patiekalų receptų „kelionės“ XVII-XX amžių Lietuvoje DISKUSIJA Rimvydas LAUŽIKAS. Tradicija ar kūrybos laisvė: patiekalų receptų „kelionės“ XVII-XX amžių Lietuvoje DISKUSIJA

Darius KUOLYS. Žemė ir laisvė senojoje Lietuvoje Darius KUOLYS. Žemė ir laisvė senojoje Lietuvoje

Darius KUOLYS. Žemė ir laisvė senojoje Lietuvoje DISKUSIJA Darius KUOLYS. Žemė ir laisvė senojoje Lietuvoje DISKUSIJA

Vykintas VAITKEVIČIUS, Algimantas STALILIONIS. „Laisvės ir Tėvynės ginti": 1918-1920 m. Lietuvos savanorių byla Vykintas VAITKEVIČIUS, Algimantas STALILIONIS. „Laisvės ir Tėvynės ginti": 1918-1920 m. Lietuvos savanorių byla

Vykintas VAITKEVIČIUS, Algimantas STALILIONIS. „Laisvės ir Tėvynės ginti": 1918-1920 m. Lietuvos savanorių byla DISKUSIJA Vykintas VAITKEVIČIUS, Algimantas STALILIONIS. „Laisvės ir Tėvynės ginti": 1918-1920 m. Lietuvos savanorių byla DISKUSIJA

Aistė PETRAUSKIENĖ. Partizanų valstybė: istorinis reiškinys ir jo atmintis Aistė PETRAUSKIENĖ. Partizanų valstybė: istorinis reiškinys ir jo atmintis

Aistė PETRAUSKIENĖ. Partizanų valstybė: istorinis reiškinys ir jo atmintis DISKUSIJA Aistė PETRAUSKIENĖ. Partizanų valstybė: istorinis reiškinys ir jo atmintis DISKUSIJA

Daujotytė-Pakerienė Viktorija. Tylinčiosios būties dalis prigimtinėje kultūroje: „Vai, žydėk žydėk, sausa obelėle...“. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 17-30 Daujotytė-Pakerienė Viktorija. Tylinčiosios būties dalis prigimtinėje kultūroje: „Vai, žydėk žydėk, sausa obelėle...“. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 17-30

Jonutytė Jurga. Tapatumas be stokos: trijų atminties vaizdinių apmąstymas. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 31-46. Jonutytė Jurga. Tapatumas be stokos: trijų atminties vaizdinių apmąstymas. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 31-46.

Laužikas Rimvydas. Tradicija ar (ir) kūrybos laisvė: patiekalų receptų „genealogija“ Lietuvoje. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 113-132 Laužikas Rimvydas. Tradicija ar (ir) kūrybos laisvė: patiekalų receptų „genealogija“ Lietuvoje. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 113-132

Apie laisvę senojoje Lietuvoje. Liaudies kultūra, 2016, t. 4, p. 1-8 Apie laisvę senojoje Lietuvoje. Liaudies kultūra, 2016, t. 4, p. 1-8

Aistė Petrauskienė. Lietuvos partizanų pogrindžio valstybės bruožai. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 155-174 Aistė Petrauskienė. Lietuvos partizanų pogrindžio valstybės bruožai. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 155-174

Šmitienė Giedrė. „Man visa lengva“: etnologinis sąmonės tyrimas Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 47-93 Šmitienė Giedrė. „Man visa lengva“: etnologinis sąmonės tyrimas Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 47-93

Urbonienė Skaidrė. Dievdirbys XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaime: kūrėjas ir (ar) amatininkas. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 94-112 Urbonienė Skaidrė. Dievdirbys XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaime: kūrėjas ir (ar) amatininkas. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 94-112

Vykintas Vaitkevičius, Algimantas Stalilionis. 1918–1920 m. kovos už Lietuvos laisvę: Pumpėnų savanoriai. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 133-154 Vykintas Vaitkevičius, Algimantas Stalilionis. 1918–1920 m. kovos už Lietuvos laisvę: Pumpėnų savanoriai. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 133-154

Matulevičienė Saulė (parengėja). Kam laisvės pasakojimas įpareigoja? Diskusija po Dariaus Kuolio pranešimo. Diskusiją vedė Vykintas Vaitkevičius. Liaudies kultūra, 2016, t. 4, p. 9-12. Matulevičienė Saulė (parengėja). Kam laisvės pasakojimas įpareigoja? Diskusija po Dariaus Kuolio pranešimo. Diskusiją vedė Vykintas Vaitkevičius. Liaudies kultūra, 2016, t. 4, p. 9-12.

Prigimtinės kultūros takai ir pratakai Prigimtinės kultūros takai ir pratakai

Prigimtinės kultūros takai ir pratakai (Diskusija) Prigimtinės kultūros takai ir pratakai (Diskusija)

Prigimtinės kultūros kodas Prigimtinės kultūros kodas

Prigimtinės kultūros kodas (Diskusija) Prigimtinės kultūros kodas (Diskusija)

Liaudies dainos XX–XXI a., tradicijos nutrūkimai ir sutankėjimai Liaudies dainos XX–XXI a., tradicijos nutrūkimai ir sutankėjimai

Liaudies dainos XX–XXI a., tradicijos nutrūkimai ir sutankėjimai (Diskusija) Liaudies dainos XX–XXI a., tradicijos nutrūkimai ir sutankėjimai (Diskusija)

Giedrė Šmitienė. Prigimtinės kultūros savaimingumas, arba santykis su žeme J. Degutytės laiškuose Giedrė Šmitienė. Prigimtinės kultūros savaimingumas, arba santykis su žeme J. Degutytės laiškuose

Prigimtinės kultūros savaimingumas, arba santykis su žeme J. Degutytės laiškuose (Diskusija) Prigimtinės kultūros savaimingumas, arba santykis su žeme J. Degutytės laiškuose (Diskusija)

Iš prigimtinės kultūros žodyno: atminimo medžiai Iš prigimtinės kultūros žodyno: atminimo medžiai

Iš prigimtinės kultūros žodyno: atminimo medžiai (Diskusija) Iš prigimtinės kultūros žodyno: atminimo medžiai (Diskusija)

Kas apgins prigimtąją žemę? Vertybinės pilietinio pasipriešinimo prielaidos Kas apgins prigimtąją žemę? Vertybinės pilietinio pasipriešinimo prielaidos

Kas apgins prigimtąją žemę? Vertybinės pilietinio pasipriešinimo prielaidos (Diskusija) Kas apgins prigimtąją žemę? Vertybinės pilietinio pasipriešinimo prielaidos (Diskusija)

Apskrito stalo pokalbis „Vietos politika ir autentiškosios kultūrinės praktikos“ Apskrito stalo pokalbis „Vietos politika ir autentiškosios kultūrinės praktikos“

Lietuvių liaudies meno dvasingumas Lietuvių liaudies meno dvasingumas

Lietuvių liaudies meno dvasingumas (Diskusija) Lietuvių liaudies meno dvasingumas (Diskusija)

Apskrito stalo pokalbis „Apie lietuvišką dvasinę tradiciją šiandien: poezija, muzika, mokslas“ Apskrito stalo pokalbis „Apie lietuvišką dvasinę tradiciją šiandien: poezija, muzika, mokslas“

Tautinio identiteto paieškos šiuolaikinėje meninėje tekstilėje Tautinio identiteto paieškos šiuolaikinėje meninėje tekstilėje

Tautinio identiteto paieškos šiuolaikinėje meninėje tekstilėje (Diskusija) Tautinio identiteto paieškos šiuolaikinėje meninėje tekstilėje (Diskusija)

Ugnies skulptūros menas Lietuvoje Ugnies skulptūros menas Lietuvoje

Ugnies skulptūros menas Lietuvoje (Diskusija) Ugnies skulptūros menas Lietuvoje (Diskusija)

avo pasaka, tavo taisyklės: folkloriniai motyvai ir jų transformacijos video žaidime "The Witcher III: Wild Hunt" avo pasaka, tavo taisyklės: folkloriniai motyvai ir jų transformacijos video žaidime "The Witcher III: Wild Hunt"

avo pasaka, tavo taisyklės: folkloriniai motyvai ir jų transformacijos video žaidime "The Witcher III: Wild Hunt" (Diskusija) avo pasaka, tavo taisyklės: folkloriniai motyvai ir jų transformacijos video žaidime "The Witcher III: Wild Hunt" (Diskusija)

Gyvybinis reikalas mokyti prigimtinių vertybių: „Didžiojo taikos dėsnio centro (Skä·noñh)“ pavyzdys Gyvybinis reikalas mokyti prigimtinių vertybių: „Didžiojo taikos dėsnio centro (Skä·noñh)“ pavyzdys

Gyvybinis reikalas mokyti prigimtinių vertybių: „Didžiojo taikos dėsnio centro (Skä·noñh)“ pavyzdys (Diskusija) Gyvybinis reikalas mokyti prigimtinių vertybių: „Didžiojo taikos dėsnio centro (Skä·noñh)“ pavyzdys (Diskusija)

Aristavėlės dvaras Aristavėlės dvaras

Apskrito stalo pokalbis „Atkurtas pasaulis: istorinės rekonstrukcijos takais“ Apskrito stalo pokalbis „Atkurtas pasaulis: istorinės rekonstrukcijos takais“

Apskrito stalo pokalbis „Atkurtas pasaulis: istorinės rekonstrukcijos takais“ (Diskusija) Apskrito stalo pokalbis „Atkurtas pasaulis: istorinės rekonstrukcijos takais“ (Diskusija)

Šmitienė Giedrė. Janinos Degutytės žemės patirtis. Tautosakos darbai, 2017, t. 54, p. 125-147 Šmitienė Giedrė. Janinos Degutytės žemės patirtis. Tautosakos darbai, 2017, t. 54, p. 125-147

Prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ. Gamtojauta, gamtonauda, gamtosauga Prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ. Gamtojauta, gamtonauda, gamtosauga

Prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ. Gamtojauta, gamtonauda, gamtosauga. Aptarimas su dr. Giedre ŠMITIENE Prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ. Gamtojauta, gamtonauda, gamtosauga. Aptarimas su dr. Giedre ŠMITIENE

Doc. dr. Bronė STUNDŽIENĖ. Folkloriniai gamtojautos akiračiai: patirtys, būsenos ir jų poetinė raiška Doc. dr. Bronė STUNDŽIENĖ. Folkloriniai gamtojautos akiračiai: patirtys, būsenos ir jų poetinė raiška

Doc. dr. Bronė STUNDŽIENĖ. Folkloriniai gamtojautos akiračiai: patirtys, būsenos ir jų poetinė raiška. Aptarimas su prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTE Doc. dr. Bronė STUNDŽIENĖ. Folkloriniai gamtojautos akiračiai: patirtys, būsenos ir jų poetinė raiška. Aptarimas su prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTE

Dr. Jurga JONUTYTĖ. Prigimtinis antropocentrizmas. Neigti ar pripažinti ir keisti? Dr. Jurga JONUTYTĖ. Prigimtinis antropocentrizmas. Neigti ar pripažinti ir keisti?

Dr. Jurga JONUTYTĖ. Prigimtinis antropocentrizmas. Neigti ar pripažinti ir keisti? Aptarimas su dr. Giedre ŠMITIENE Dr. Jurga JONUTYTĖ. Prigimtinis antropocentrizmas. Neigti ar pripažinti ir keisti? Aptarimas su dr. Giedre ŠMITIENE

Pokalbį su režisieriumi Mindaugu Survila veda dr. Audronė GEDŽIŪTĖ Pokalbį su režisieriumi Mindaugu Survila veda dr. Audronė GEDŽIŪTĖ

Dokt. Mantas DAVIDAVIČIUS. Kirsti ar nekirsti, arba ekologinių sąmonių sandūra Belovežo girioje Dokt. Mantas DAVIDAVIČIUS. Kirsti ar nekirsti, arba ekologinių sąmonių sandūra Belovežo girioje

Dokt. Mantas DAVIDAVIČIUS. Kirsti ar nekirsti, arba ekologinių sąmonių sandūra Belovežo girioje. Aptarimas su dr. Jurga JONUTYTE ir Giedriumi VAIVILAVIČIUMI Dokt. Mantas DAVIDAVIČIUS. Kirsti ar nekirsti, arba ekologinių sąmonių sandūra Belovežo girioje. Aptarimas su dr. Jurga JONUTYTE ir Giedriumi VAIVILAVIČIUMI

Doc. dr. Donatas BRANDIŠAUSKAS. Aplinkos antropologija: tradicinis žinojimas, kraštovaizdis bei įsivietinimas Doc. dr. Donatas BRANDIŠAUSKAS. Aplinkos antropologija: tradicinis žinojimas, kraštovaizdis bei įsivietinimas

Doc. dr. Donatas BRANDIŠAUSKAS. Aplinkos antropologija: tradicinis žinojimas, kraštovaizdis bei įsivietinimas. Aptarimas su prof. dr. Vykintu VAITKEVIČIUMI Doc. dr. Donatas BRANDIŠAUSKAS. Aplinkos antropologija: tradicinis žinojimas, kraštovaizdis bei įsivietinimas. Aptarimas su prof. dr. Vykintu VAITKEVIČIUMI

Dokt. Mykolė LUKOŠIENĖ. Ekologinis pažeidžiamumas Pamario užliejamo krašto gyventojų kasdienėse patirtyse Dokt. Mykolė LUKOŠIENĖ. Ekologinis pažeidžiamumas Pamario užliejamo krašto gyventojų kasdienėse patirtyse

Dokt. Mykolė LUKOŠIENĖ. Ekologinis pažeidžiamumas Pamario užliejamo krašto gyventojų kasdienėse patirtyse. Aptarimas su Vaiva AGLINSKAITE ir dr. Jurga JONUTYTE Dokt. Mykolė LUKOŠIENĖ. Ekologinis pažeidžiamumas Pamario užliejamo krašto gyventojų kasdienėse patirtyse. Aptarimas su Vaiva AGLINSKAITE ir dr. Jurga JONUTYTE

Prof. dr. Almantas SAMALAVIČIUS. Šis tas apie ekologiją, ekonomiką ir budizmą Prof. dr. Almantas SAMALAVIČIUS. Šis tas apie ekologiją, ekonomiką ir budizmą

Prof. dr. Almantas SAMALAVIČIUS. Šis tas apie ekologiją, ekonomiką ir budizmą. Aptarimas su prof. habil.dr. Audriumi BEINORIUMI Prof. dr. Almantas SAMALAVIČIUS. Šis tas apie ekologiją, ekonomiką ir budizmą. Aptarimas su prof. habil.dr. Audriumi BEINORIUMI

Dr. Austė NAKIENĖ. Apie Broniaus Kutavičiaus kūrybos gamtiškumą Dr. Austė NAKIENĖ. Apie Broniaus Kutavičiaus kūrybos gamtiškumą

Bronius KUTAVIČIUS. Iš jotvingių akmens. Atlieka kamerinis choras Aidija, vadovas Romualdas Gražinis Bronius KUTAVIČIUS. Iš jotvingių akmens. Atlieka kamerinis choras Aidija, vadovas Romualdas Gražinis

Dr. Jurga SADAUSKIENĖ. Žmogaus santykis su gyvūnija lietuvių pasakose Dr. Jurga SADAUSKIENĖ. Žmogaus santykis su gyvūnija lietuvių pasakose

Dr. Jurga SADAUSKIENĖ. Žmogaus santykis su gyvūnija lietuvių pasakose. Aptarimas su Elona LOVČIKIENE Dr. Jurga SADAUSKIENĖ. Žmogaus santykis su gyvūnija lietuvių pasakose. Aptarimas su Elona LOVČIKIENE

Dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ. Šventasis sambūvis: apie laukinius gyvūnus žemdirbio sodyboje Dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ. Šventasis sambūvis: apie laukinius gyvūnus žemdirbio sodyboje

Dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ. Šventasis sambūvis: apie laukinius gyvūnus žemdirbio sodyboje. Aptarimas su doc. dr. Donatu BRANDIŠAUSKU Dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ. Šventasis sambūvis: apie laukinius gyvūnus žemdirbio sodyboje. Aptarimas su doc. dr. Donatu BRANDIŠAUSKU

Apskritas stalas „Tradicinė kultūra ir gamtosauga: nutolimai, priartėjimai, sampynos“. Dalyvauja Henrikas GUDAVIČIUS, dr. Mindaugas LAPELĖ ir Žymantas MORKVĖNAS. Pokalbį veda Giedrius VAIVILAVIČIUS Apskritas stalas „Tradicinė kultūra ir gamtosauga: nutolimai, priartėjimai, sampynos“. Dalyvauja Henrikas GUDAVIČIUS, dr. Mindaugas LAPELĖ ir Žymantas MORKVĖNAS. Pokalbį veda Giedrius VAIVILAVIČIUS

Doc. dr. Aistė ANDRIUŠYTĖ. Kaip su aplinka draugauja namai Doc. dr. Aistė ANDRIUŠYTĖ. Kaip su aplinka draugauja namai

Doc. dr. Aistė ANDRIUŠYTĖ. Kaip su aplinka draugauja namai. Aptarimas su dr. Saule Matulevičiene Doc. dr. Aistė ANDRIUŠYTĖ. Kaip su aplinka draugauja namai. Aptarimas su dr. Saule Matulevičiene

Prof. dr. Kristina RUTKOVSKA. Žemės konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje Prof. dr. Kristina RUTKOVSKA. Žemės konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

Prof. dr. Kristina RUTKOVSKA. Žemės konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje. Aptarimas su dr. Daiva VAITKEVIČIENE Prof. dr. Kristina RUTKOVSKA. Žemės konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje. Aptarimas su dr. Daiva VAITKEVIČIENE

Prof. dr. Vykintas VAITKEVIČIUS. Iš kraštovaizdžio tyrinėjimų: šaltiniai, versmės, verdenės Prof. dr. Vykintas VAITKEVIČIUS. Iš kraštovaizdžio tyrinėjimų: šaltiniai, versmės, verdenės

Prof. dr. Vykintas VAITKEVIČIUS. Iš kraštovaizdžio tyrinėjimų: šaltiniai, versmės, verdenės. Aptarimas su prof. habil.dr. Audriumi BEINORIUMI Prof. dr. Vykintas VAITKEVIČIUS. Iš kraštovaizdžio tyrinėjimų: šaltiniai, versmės, verdenės. Aptarimas su prof. habil.dr. Audriumi BEINORIUMI

Dr. Jurga JONUTYTĖ. Apie sudėtingumą tapatintis Dr. Jurga JONUTYTĖ. Apie sudėtingumą tapatintis

Pranešimo aptarimas su dr. Giedre ŠMITIENE Pranešimo aptarimas su dr. Giedre ŠMITIENE

Dr. Jurga SADAUSKIENĖ. Šeiminių santykių darna lietuvių pasakose Dr. Jurga SADAUSKIENĖ. Šeiminių santykių darna lietuvių pasakose

Pranešimo aptarimas su dr. Daiva VAITKEVIČIENE Pranešimo aptarimas su dr. Daiva VAITKEVIČIENE

Apskritasis stalas Pasitikėjimo dėmuo ugdant(is) Apskritasis stalas Pasitikėjimo dėmuo ugdant(is)

Ainė RAMONAITĖ. Pasitikėjimo anatomija Ainė RAMONAITĖ. Pasitikėjimo anatomija

Pranešimo aptarimas su prof. dr. Rimvydu LAUŽIKU Pranešimo aptarimas su prof. dr. Rimvydu LAUŽIKU

Aušra PAŽĖRAITĖ. Atsakomybė kaip substitucija ir tikrovės veikimas Lietuvos žydų religiniame mąstyme Aušra PAŽĖRAITĖ. Atsakomybė kaip substitucija ir tikrovės veikimas Lietuvos žydų religiniame mąstyme

Pranešimo aptarimas su dr. Radvile RACĖNAITE Pranešimo aptarimas su dr. Radvile RACĖNAITE

Apskritasis stalas Iniciatyvos kilimas Apskritasis stalas Iniciatyvos kilimas

Rimvydas LAUŽIKAS. Pasitikėti negalima nepasitikėti: komunikacijos ypatumai periferinėse erdvėse Rimvydas LAUŽIKAS. Pasitikėti negalima nepasitikėti: komunikacijos ypatumai periferinėse erdvėse

Pranešimo aptarimas su prof. dr. Vykintu VAITKEVIČIUMI Pranešimo aptarimas su prof. dr. Vykintu VAITKEVIČIUMI

Prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ. Kelias; važiavimas arkliu kaip prigimtinės kultūros archetipas Prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ. Kelias; važiavimas arkliu kaip prigimtinės kultūros archetipas

Prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ. Kelias; važiavimas arkliu kaip prigimtinės kultūros archetipas. Aptarimas Prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ. Kelias; važiavimas arkliu kaip prigimtinės kultūros archetipas. Aptarimas

Doc. dr. Venantas MAČIEKUS. Valstiečių katalikų kelionės ir susiję papročiai (XIX–XX a. pirma pusė) Doc. dr. Venantas MAČIEKUS. Valstiečių katalikų kelionės ir susiję papročiai (XIX–XX a. pirma pusė)

Doc. dr. Venantas MAČIEKUS. Valstiečių katalikų kelionės ir susiję papročiai (XIX–XX a. pirma pusė). Aptarimas Doc. dr. Venantas MAČIEKUS. Valstiečių katalikų kelionės ir susiję papročiai (XIX–XX a. pirma pusė). Aptarimas

Dr. Džiugas BRAZAITIS. Priešistorinių migracijų problematika Dr. Džiugas BRAZAITIS. Priešistorinių migracijų problematika

Dr. Džiugas BRAZAITIS. Priešistorinių migracijų problematika. Aptarimas Dr. Džiugas BRAZAITIS. Priešistorinių migracijų problematika. Aptarimas

Doc. Monikos ŽALTAUSKAITĖS-GRAŠIENĖS darbų ciklo „Atstumai“ pristatymas ir pokalbis su autore (bendradarbiaujant su 12-ąja Kauno bienale). Veda dr. Jolanta ZABULYTĖ Doc. Monikos ŽALTAUSKAITĖS-GRAŠIENĖS darbų ciklo „Atstumai“ pristatymas ir pokalbis su autore (bendradarbiaujant su 12-ąja Kauno bienale). Veda dr. Jolanta ZABULYTĖ

Dr. Giedrė ŠMITIENĖ. Gyvenimo kelionė. Alfonso Nykos-Niliūno 100-mečiui Dr. Giedrė ŠMITIENĖ. Gyvenimo kelionė. Alfonso Nykos-Niliūno 100-mečiui

Dr. Giedrė ŠMITIENĖ. Gyvenimo kelionė. Alfonso Nykos-Niliūno 100-mečiui. Aptarimas Dr. Giedrė ŠMITIENĖ. Gyvenimo kelionė. Alfonso Nykos-Niliūno 100-mečiui. Aptarimas

Doc. dr. Rolandas TUČAS. Iškeliaujantys ir sugrįžtantys: Lietuvos demografinės perspektyvos Doc. dr. Rolandas TUČAS. Iškeliaujantys ir sugrįžtantys: Lietuvos demografinės perspektyvos

Doc. dr. Rolandas TUČAS. Iškeliaujantys ir sugrįžtantys: Lietuvos demografinės perspektyvos. Aptarimas Doc. dr. Rolandas TUČAS. Iškeliaujantys ir sugrįžtantys: Lietuvos demografinės perspektyvos. Aptarimas

Dr. Jūratė ŠLEKONYTĖ. „Ta pasaka paeina iš Azijos par vainas...“: kaip pasakos keliaudavo Dr. Jūratė ŠLEKONYTĖ. „Ta pasaka paeina iš Azijos par vainas...“: kaip pasakos keliaudavo

Dr. Jūratė ŠLEKONYTĖ. „Ta pasaka paeina iš Azijos par vainas...“: kaip pasakos keliaudavo. Aptarimas Dr. Jūratė ŠLEKONYTĖ. „Ta pasaka paeina iš Azijos par vainas...“: kaip pasakos keliaudavo. Aptarimas

Filmo “Žymės. Pereiti praeitį” peržiūra Filmo “Žymės. Pereiti praeitį” peržiūra

Filmo “Žymės. Pereiti praeitį” peržiūra ir pokalbis „Tremties keliai kaip sąmonės trajektorijos”. Dalyvauja Gediminas ANDRIUKAITIS, Eglė GUDONYTĖ, Aurimas RAPALIS. Pokalbį veda dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ Filmo “Žymės. Pereiti praeitį” peržiūra ir pokalbis „Tremties keliai kaip sąmonės trajektorijos”. Dalyvauja Gediminas ANDRIUKAITIS, Eglė GUDONYTĖ, Aurimas RAPALIS. Pokalbį veda dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ

Dr. Tomas ČELKIS. Kelionės kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVII a. Dr. Tomas ČELKIS. Kelionės kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVII a.

Dr. Tomas ČELKIS. Kelionės kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVII a. Aptarimas Dr. Tomas ČELKIS. Kelionės kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVII a. Aptarimas

Prof. dr. Vykintas VAITKEVIČIUS. Kur veda „Baltų kelias“? Prof. dr. Vykintas VAITKEVIČIUS. Kur veda „Baltų kelias“?

Prof. dr. Vykintas VAITKEVIČIUS. Kur veda „Baltų kelias“? Aptarimas Prof. dr. Vykintas VAITKEVIČIUS. Kur veda „Baltų kelias“? Aptarimas

Apskritas stalas „Ar pažįstame Lietuvos keliautoją?“ Dalyvauja doc. dr. Vytenis ALMONAITIS, Judita STULPINAITĖ ir Karolina ŽELVĖ. Pokalbį veda prof. dr. Vykintas VAITKEVIČIUS Apskritas stalas „Ar pažįstame Lietuvos keliautoją?“ Dalyvauja doc. dr. Vytenis ALMONAITIS, Judita STULPINAITĖ ir Karolina ŽELVĖ. Pokalbį veda prof. dr. Vykintas VAITKEVIČIUS

Dr. Aistė PETRAUSKIENĖ. Lietuvos partizanų žygikeliai Dr. Aistė PETRAUSKIENĖ. Lietuvos partizanų žygikeliai

Dr. Aistė PETRAUSKIENĖ. Lietuvos partizanų žygikeliai. Aptarimas Dr. Aistė PETRAUSKIENĖ. Lietuvos partizanų žygikeliai. Aptarimas

Dr. Audronė GEDŽIŪTĖ. Keliavimo motyvas keltų mirties mitopoetikoje Dr. Audronė GEDŽIŪTĖ. Keliavimo motyvas keltų mirties mitopoetikoje

Prof. dr. Rimvydas LAUŽIKAS. Nuo Atėnų iki Šiaurės Atėnų: Graikiją ir Lietuvą jungiančios patiekalų ir produktų kelionės Prof. dr. Rimvydas LAUŽIKAS. Nuo Atėnų iki Šiaurės Atėnų: Graikiją ir Lietuvą jungiančios patiekalų ir produktų kelionės

Prof. dr. Rimvydas LAUŽIKAS. Nuo Atėnų iki Šiaurės Atėnų: Graikiją ir Lietuvą jungiančios patiekalų ir produktų kelionės. Aptarimas Prof. dr. Rimvydas LAUŽIKAS. Nuo Atėnų iki Šiaurės Atėnų: Graikiją ir Lietuvą jungiančios patiekalų ir produktų kelionės. Aptarimas

Dr. Audronė GEDŽIŪTĖ. Keliavimo motyvas keltų mirties mitopoetikoje. Aptarimas Dr. Audronė GEDŽIŪTĖ. Keliavimo motyvas keltų mirties mitopoetikoje. Aptarimas

Doc. dr. Laimutė ANGLICKIENĖ. Baimė vaikų šiurpėse: bijoti yra smagu Doc. dr. Laimutė ANGLICKIENĖ. Baimė vaikų šiurpėse: bijoti yra smagu

Doc. dr. Laimutė ANGLICKIENĖ. Baimė vaikų šiurpėse: bijoti yra smagu. APTARIMAS Doc. dr. Laimutė ANGLICKIENĖ. Baimė vaikų šiurpėse: bijoti yra smagu. APTARIMAS

Apskritas stalas Bijoti nereikia pažinti: lietuvių mitologija vaikų literatūroje. Apskritas stalas Bijoti nereikia pažinti: lietuvių mitologija vaikų literatūroje.

Doc. dr. Deimantas VALANČIŪNAS. „Medijuojama baimė”: kultūriniai siaubo kino aspektai ir transkultūrinės formos Doc. dr. Deimantas VALANČIŪNAS. „Medijuojama baimė”: kultūriniai siaubo kino aspektai ir transkultūrinės formos

Doc. dr. Deimantas VALANČIŪNAS. „Medijuojama baimė”: kultūriniai siaubo kino aspektai ir transkultūrinės formos. APTARIMAS Doc. dr. Deimantas VALANČIŪNAS. „Medijuojama baimė”: kultūriniai siaubo kino aspektai ir transkultūrinės formos. APTARIMAS

Doc. dr. Aurimas ŠVEDAS. Baimė kaip gyvenimo dominantė Doc. dr. Aurimas ŠVEDAS. Baimė kaip gyvenimo dominantė

Doc. dr. Aurimas ŠVEDAS. Baimė kaip gyvenimo dominantė. APTARIMAS Doc. dr. Aurimas ŠVEDAS. Baimė kaip gyvenimo dominantė. APTARIMAS

Marius BUROKAS. Siaubo literatūra – ar turime ko bijoti? Marius BUROKAS. Siaubo literatūra – ar turime ko bijoti?

Marius BUROKAS. Siaubo literatūra – ar turime ko bijoti? APTARIMAS Marius BUROKAS. Siaubo literatūra – ar turime ko bijoti? APTARIMAS

Dokt. Inga JURGINIENĖ, dr. Asta SKUJYTĖ-RAZMIENĖ, dr. Šarūnė VALOTKIENĖ. Mirusiųjų baimė folkloro, etnologijos ir archeologijos duomenimis Dokt. Inga JURGINIENĖ, dr. Asta SKUJYTĖ-RAZMIENĖ, dr. Šarūnė VALOTKIENĖ. Mirusiųjų baimė folkloro, etnologijos ir archeologijos duomenimis

Dokt. Inga JURGINIENĖ, dr. Asta SKUJYTĖ-RAZMIENĖ, dr. Šarūnė VALOTKIENĖ. Mirusiųjų baimė folkloro, etnologijos ir archeologijos duomenimis. APTARIMAS Dokt. Inga JURGINIENĖ, dr. Asta SKUJYTĖ-RAZMIENĖ, dr. Šarūnė VALOTKIENĖ. Mirusiųjų baimė folkloro, etnologijos ir archeologijos duomenimis. APTARIMAS

Dr. Jurga JONUTYTĖ. Baisioji galia, baisioji negalia Dr. Jurga JONUTYTĖ. Baisioji galia, baisioji negalia

Dr. Jurga JONUTYTĖ. Baisioji galia, baisioji negalia. APTARIMAS Dr. Jurga JONUTYTĖ. Baisioji galia, baisioji negalia. APTARIMAS

Apskritas stalas Dainavimas grėsmės akivaizdoje: išbūti, ištarti, išsaugoti. Dalyvauja prof. dr. Vilmantė ALEKSIENĖ, dr. Dalia VAICENAVIČIENĖ, prof. dr. Ainė RAMONAITĖ. Veda dr. Jurga SADAUSKIENĖ Apskritas stalas Dainavimas grėsmės akivaizdoje: išbūti, ištarti, išsaugoti. Dalyvauja prof. dr. Vilmantė ALEKSIENĖ, dr. Dalia VAICENAVIČIENĖ, prof. dr. Ainė RAMONAITĖ. Veda dr. Jurga SADAUSKIENĖ

Prof. dr. Birutė Jasiūnaitė „Palyginimai su žodžiais džiaugtis, linksmas, patenkintas, laimingas“ Prof. dr. Birutė Jasiūnaitė „Palyginimai su žodžiais džiaugtis, linksmas, patenkintas, laimingas“

Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė „Apie džiaugsmą ir gebėjimą džiaugtis“ Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė „Apie džiaugsmą ir gebėjimą džiaugtis“

Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė „Apie džiaugsmą ir gebėjimą džiaugtis“ (Aptarimas) Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė „Apie džiaugsmą ir gebėjimą džiaugtis“ (Aptarimas)

Prof. habil. dr. Viktorijos Daujotytės knygos „Iš Bileišių vasarų“ pristatymas Prof. habil. dr. Viktorijos Daujotytės knygos „Iš Bileišių vasarų“ pristatymas

Dokt. Rūta Latinytė „Dovanojimo džiaugsmas. Duodant ar gaunant?“ Dokt. Rūta Latinytė „Dovanojimo džiaugsmas. Duodant ar gaunant?“

Dokt. Rūta Latinytė „Dovanojimo džiaugsmas. Duodant ar gaunant?“ (Aptarimas) Dokt. Rūta Latinytė „Dovanojimo džiaugsmas. Duodant ar gaunant?“ (Aptarimas)

Dokt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė „Socialinis laimės konstravimas“ Dokt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė „Socialinis laimės konstravimas“

Dokt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė „Socialinis laimės konstravimas“ (Aptarimas) Dokt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė „Socialinis laimės konstravimas“ (Aptarimas)

Pokalbis su filmo kūrėjais Liudvika Pociūniene ir Eimantu Belicku, veda dr. Aistė Kučinskienė Pokalbis su filmo kūrėjais Liudvika Pociūniene ir Eimantu Belicku, veda dr. Aistė Kučinskienė

Dr. Ramunė Bleizgienė „Džiaugsmai visoki XIX a. antros pusės-XX a. pradžios lietuviškuose elementoriuose“ Dr. Ramunė Bleizgienė „Džiaugsmai visoki XIX a. antros pusės-XX a. pradžios lietuviškuose elementoriuose“

Dr. Ramunė Bleizgienė „Džiaugsmai visoki XIX a. antros pusės-XX a. pradžios lietuviškuose elementoriuose“ Pranešimo aptarimas Dr. Ramunė Bleizgienė „Džiaugsmai visoki XIX a. antros pusės-XX a. pradžios lietuviškuose elementoriuose“	Pranešimo aptarimas

Doc. dr. Dalia Jakaitė „Džiaugias visa natūra: strazdiško džiaugsmo tradicija poezijoje“ Doc. dr. Dalia Jakaitė „Džiaugias visa natūra: strazdiško džiaugsmo tradicija poezijoje“

Doc. dr. Dalia Jakaitė „Džiaugias visa natūra: strazdiško džiaugsmo tradicija poezijoje“ (Aptarimas) Doc. dr. Dalia Jakaitė „Džiaugias visa natūra: strazdiško džiaugsmo tradicija poezijoje“ (Aptarimas)

Prof. dr. Algis Mickūnas „Lietuviško pasaulio džiaugsmas“ Prof. dr. Algis Mickūnas „Lietuviško pasaulio džiaugsmas“

Prof. dr. Algis Mickūnas „Lietuviško pasaulio džiaugsmas (Aptarimas) Prof. dr. Algis Mickūnas „Lietuviško pasaulio džiaugsmas (Aptarimas)

Dr. Eirimas Velička „Muzikavimo džiaugsmas: saviugda, savižina, savivertė“ Dr. Eirimas Velička „Muzikavimo džiaugsmas: saviugda, savižina, savivertė“

Dr. Eirimas Velička „Muzikavimo džiaugsmas: saviugda, savižina, savivertė“ (Aptarimas) Dr. Eirimas Velička „Muzikavimo džiaugsmas: saviugda, savižina, savivertė“ (Aptarimas)

Prof. dr. Birutė Jasiūnaitė „Palyginimai su žodžiais džiaugtis, linksmas, patenkintas, laimingas“ (Aptarimas) Prof. dr. Birutė Jasiūnaitė „Palyginimai su žodžiais džiaugtis, linksmas, patenkintas, laimingas“ (Aptarimas)

Apskritojo stalo diskusija „Ar esame vienodai (ne)laimingi?: laimė ir džiaugsmas tarpkultūrinėje regmėje“ Apskritojo stalo diskusija „Ar esame vienodai (ne)laimingi?: laimė ir džiaugsmas tarpkultūrinėje regmėje“

Dr. Asta Vaškelienė „Džiaugsmo retorika XVIII a. Lietuvos lotyniškojoje proginėje literatūroje“ Dr. Asta Vaškelienė „Džiaugsmo retorika XVIII a. Lietuvos lotyniškojoje proginėje literatūroje“

Dr. Asta Vaškelienė „Džiaugsmo retorika XVIII a. Lietuvos lotyniškojoje proginėje literatūroje“ (Aptarimas) Dr. Asta Vaškelienė „Džiaugsmo retorika XVIII a. Lietuvos lotyniškojoje proginėje literatūroje“ (Aptarimas)

Prof. dr. Dario Martinelli „Having a good time, having a good time“: Strategies of Representation of Joy in Popular Music“ Prof. dr. Dario Martinelli „Having a good time, having a good time“: Strategies of Representation of Joy in Popular Music“

Prof. dr. Dario Martinelli „Having a good time, having a good time“: Strategies of Representation of Joy in Popular Music“ (Aptarimas) Prof. dr. Dario Martinelli „Having a good time, having a good time“: Strategies of Representation of Joy in Popular Music“ (Aptarimas)

Pokalbis su spektaklio autore ir dalyve Saule Degutyte, veda dr. Saulė Matulevičienė Pokalbis su spektaklio autore ir dalyve Saule Degutyte, veda dr. Saulė Matulevičienė

Doc. dr. Bronė Stundžienė „Lietuvių talalinės: šiapus ir anapus leidžiamo juoko ribų“ Doc. dr. Bronė Stundžienė „Lietuvių talalinės: šiapus ir anapus leidžiamo juoko ribų“

Doc. dr. Bronė Stundžienė „Lietuvių talalinės: šiapus ir anapus leidžiamo juoko ribų“ (Aptarimas) Doc. dr. Bronė Stundžienė „Lietuvių talalinės: šiapus ir anapus leidžiamo juoko ribų“ (Aptarimas)

Dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas „Didieji džiaugsmai mažų miestelių“ Dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas „Didieji džiaugsmai mažų miestelių“

Dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas „Didieji džiaugsmai mažų miestelių“ (Aptarimas) Dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas „Didieji džiaugsmai mažų miestelių“ (Aptarimas)

Prof. dr. Rimvydas Laužikas „Gardus maistas, džiaugsmą suteikiantis“ Prof. dr. Rimvydas Laužikas „Gardus maistas, džiaugsmą suteikiantis“

Prof. dr. Rimvydas Laužikas „Gardus maistas, džiaugsmą suteikiantis“ (Aptarimas) Prof. dr. Rimvydas Laužikas „Gardus maistas, džiaugsmą suteikiantis“ (Aptarimas)

Povilo Krikščiūno vaizdo pristatymas „Laimės pilnas internetas: internautų žodinės-vaizdinės kūrybos apžvalga“ Povilo Krikščiūno vaizdo pristatymas „Laimės pilnas internetas: internautų žodinės-vaizdinės kūrybos apžvalga“

„Prigimtinės kultūros užutėkiai, arba tai, kas išlieka“ „Prigimtinės kultūros užutėkiai, arba tai, kas išlieka“

Gyventi politinių pokyčių metu: 1990-2000 m. virsmo patirtys Lietuvoje Gyventi politinių pokyčių metu: 1990-2000 m. virsmo patirtys Lietuvoje

Etninės kultūros projektai – iššūkis etninei kultūrai? Etninės kultūros projektai – iššūkis etninei kultūrai?

Pokalbis su knygos „Fainiausia pasaulyje močiutė“ autore ŽIVILE KROPAITE-BASIULE Pokalbis su knygos „Fainiausia pasaulyje močiutė“ autore ŽIVILE KROPAITE-BASIULE

Vita DŽEKČIORIŪTĖ-MEDEIŠIENĖ, Daiva VAITKEVIČIENĖ, Eglė GELAŽIŪTĖ-PRANEVIČIENĖ. Apie žmones ir kitus asmenis: žvilgsnis į prigimtinę kultūrą iš ontologinės perspektyvos Vita DŽEKČIORIŪTĖ-MEDEIŠIENĖ, Daiva VAITKEVIČIENĖ, Eglė GELAŽIŪTĖ-PRANEVIČIENĖ. Apie žmones ir kitus asmenis: žvilgsnis į prigimtinę kultūrą iš ontologinės perspektyvos

Apie kates ir gėles. Santykio aprašymas Apie kates ir gėles. Santykio aprašymas

Požiūris į pasakas šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje Požiūris į pasakas šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje

„Reikėjo rasti būdą išsaugoti tai, kas svarbiausia…“ „Reikėjo rasti būdą išsaugoti tai, kas svarbiausia…“

Prigimtinės kultūros vertybės Nacionaliniame miškų susitarime Prigimtinės kultūros vertybės Nacionaliniame miškų susitarime

Alkai (šventi miškai) Lietuvoje prieš 635 metus ir dabar Alkai (šventi miškai) Lietuvoje prieš 635 metus ir dabar

(Ne)žmogiškųjų asmenų bendrija: baltų religijos perspektyva (Ne)žmogiškųjų asmenų bendrija: baltų religijos perspektyva

Miškas – vieta Miškas – vieta

Lietuvis ir miškas XIV–XVI a.: nuo naudmenų iki papročių ir Statutų teisės Lietuvis ir miškas XIV–XVI a.: nuo naudmenų iki papročių ir Statutų teisės

Miško pajauta Miško pajauta

„Miško ištekliai, arba kodėl medžias („miškas“) yra daugiau negu medžiaga?“ „Miško ištekliai, arba kodėl medžias („miškas“) yra daugiau negu medžiaga?“

Moderniosios filosofijos ribos ir pėdsakai Lietuvos miškuose Moderniosios filosofijos ribos ir pėdsakai Lietuvos miškuose

Miškas lietuvių tapatybės žemėlapyje Miškas lietuvių tapatybės žemėlapyje

Modernybė ir antropocenas: santykio su aplinka transformacijos Modernybė ir antropocenas: santykio su aplinka transformacijos

Apskrito stalo pokalbis „Ar jau „išėjome“ iš miško?“ Apskrito stalo pokalbis „Ar jau „išėjome“ iš miško?“

Ordinary Letters as an Archive of Feelings Ordinary Letters as an Archive of Feelings

„Lietuviškų laiškų duomenyno Mūsų laiškai rengimo patirtis, įdirbis ir iššūkiai“ „Lietuviškų laiškų duomenyno Mūsų laiškai rengimo patirtis, įdirbis ir iššūkiai“

„Kuo vertingi paprastų laiškų tyrimai? Nuo asmeninės patirties iki teorinių prielaidų“ „Kuo vertingi paprastų laiškų tyrimai? Nuo asmeninės patirties iki teorinių prielaidų“

Epistolary Becomings: Archival Traces and Diffractive Readings Epistolary Becomings: Archival Traces and Diffractive Readings