XXI Prigimtinės kultūros seminaras

 

ŽALIOS GIRIOS MEDELIAI – MANO BROLUŽĖLIAI”: ŽMOGAUS IR MIŠKO RYŠYS LIETUVOJE

 

Juodonys, Rokiškio r., „Broniaus sodyba“ 

(GPS: 55.741585, 25.453607)

 

 

PROGRAMA

 

Birželio 30 d., penktadienis

11:00–11:45  Įžanga. Su seminaro tikslais ir eiga supažindina Vykintas VAITKEVIČIUS ir Daiva VAITKEVIČIENĖ

11:45–13:15 (Ne)žmogiškųjų asmenų bendrija: baltų religijos perspektyva      Posėdį veda Daiva VAITKEVIČIENĖ

Dalia BLAŽULIONYTĖ. Viskas, kas auga miškan – miško dzievulio“

Daiva VAITKEVIČIENĖ. Miško į(si)dvasinimas ir dievų įsikūnijimas baltų religijoje

Ignas ŠLAJUS. „O šventą Jurgį jie per vilkų valdoną laikę“: lietuvio ir vilko ryšiai baltų mitologijos girioje

Vita DŽEKČIORIŪTĖ. Grybai – miško būtybės: grybautojų ir grybų santykio apraiškos lietuvių kultūroje

13:15–14:30  Pietūs

 

14:30–16:00  Miškas – vieta     Posėdį veda Vykintas VAITKEVIČIUS

Vilija RAGAIŠIENĖ. Miško kaip vietos vaizdinys lietuvio pasaulėvaizdyje

Vykintas VAITKEVIČIUS. Miškas kaip vieta ir vietos miške

Dalia BLAŽULIONYTĖ. Man miškas kap namai antri”: miško kaimynystėje gyvenančių patirtys

Aivaras JEFANOVAS. Judėjimas pėsčiomis mišku kaip būdas kurti savo vietą

Giedrė GODIENĖ

16:00–16:30  Kavos pertrauka

 

16:30–18:00   Tomas ČELKIS. Lietuvis ir miškas XIV–XVI a.: nuo naudmenų iki papročių ir Statutų teisės     Pranešimo aptarimą veda Vykintas VAITKEVIČIUS

18:00–19:00 Vakarienė

 

19:00–20:30  Atviras seminaro dalyvių pokalbis Mano miškas, mano medis. Pokalbį veda Giedrė GODIENĖ

21:00 Pirtis

 

Liepos 1 d., šeštadienis

7:30–8:00 Rytinė mankšta.   Veda Aistė ANDRIUŠYTĖ

8:00–9:00 Pusryčiai

9:00–10:30  Miško pajauta     Posėdį veda Ramunė BLEIZGIENĖ

Ramunė BLEIZGIENĖ. Įvietintas jausmingumas: teorinės prieigos paieškos

Brigita SPEIČYTĖ. Subjektyvumo ir socialumo profiliai miško kraštovaizdžiuose (A. Baranauskas ir A. Mickevičius)

Dalia BLAŽULIONYTĖ. Iš dzūkų asmeninės patirties pasakojimų

10:30–11:0Kavos pertrauka

 

11:00–12:3 Apskrito stalo pokalbis „Miško ištekliai, arba kodėl medžias („miškas“) yra daugiau negu medžiaga?“ 

Dalyvauja Artūras ALEKSA, Romas NORKŪNAS ir Jurgita TREINYTĖ.  Veda Daiva VAITKEVIČIENĖ

13:00–14:0Pietūs

 

14:00–15:30   Mantas DAVIDAVIČIUS. Moderniosios filosofijos ribos ir pėdsakai Lietuvos miškuose    

Pranešimo aptarimą veda Vykintas VAITKEVIČIUS

15:30–16:0Kavos pertrauka

 

16:00–17:30    Miškas lietuvių tapatybės žemėlapyje     Posėdį veda Saulė MATULEVIČIENĖ

Vilija RAGAIŠIENĖ. Miško ir žmogaus tapatumo ženklai tarminiame diskurse

Vykintas VAITKEVIČIUS. Miškinės lietuvio tapatybės pėdsakais

Bronė STUNDŽIENĖ. Ar žmogaus ir miško (medžio) sambūvis dainose tik poetinė retorika?

Dalia BLAŽULIONYTĖ. Šilinių dzūkų miško išmintis: Kap tropyc takų miškan ir nevaikščioc vilko pėdom

Giedrė GODIENĖ

Daiva VAITKEVIČIENĖ. Dar kartą apie pasaulio medį

18:00–19:00  Vakarienė

 

19:00–21:30   Pasivaikščiojimas prie Juodonių piliakalnio ir Valiulio kalnelio.   Veda Vykintas VAITKEVIČIUS

22:00 Pirtis

 

Liepos 2 d., sekmadienis

7:30–8:00 Rytinė mankšta.  Veda Aistė ANDRIUŠYTĖ

8:00–9:00  Pusryčiai

9:00–10:30   Mintautas GUTAUSKAS. Modernybė ir antropocenas: santykio su aplinka transformacijos    Pranešimo aptarimą veda Ignas ŠATKAUSKAS

10:30–11:0Kavos pertrauka

 

11:00–13:00   Apskrito stalo pokalbis „Ar jau „išėjome“ iš miško?“   Dalyvauja Egidijus JOKUBAITIS, Monika PELDAVIČIŪTĖ, Ainis PIVORAS. Veda Aivaras JEFANOVAS   

13:00–14:30 Pietūs

14:30 Išvyka į Šimonių girią.   Miško maudynės. Veda Monika PELDAVIČIŪTĖ ir Austė JUOZAPAITYTĖ

 

RENGĖJAI

Prigimtinės kultūros institutas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas

Lietuvos nacionalinis kultūros centras

 

RĖMĖJAI

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

 

 

Rengėjų kontaktai:

 

Vykintas Vaitkevičius (programa)

+370 698 27589

Daiva Vaitkevičienė (programa)

+370 613 11178

Andžela Jakubynienė (registracija, nakvynė, maitinimas)

+370 618 00484

 

 

Paveikslėlyje – Gražinos Didelytės miniatiūros "Ąžuolynas" dalis