XVI Prigimtinės kultūros seminaras

 VEIKIMO IR SUTARIMO GALIA

 Užutrakis

 2019 m. sausio mėn. 26-27 d.

 

Veikimo būdai ir modeliai, įpročiai ir įgūdžiai, nors ne taip lengvai pastebimi ir suvokiami, priklauso vietoje susiklostančiai kultūrai. Veikimas drauge su kitais remiasi pasitikėjimu ir atsakomybe, noru ir gebėjimu sutarti. Kokios mūsuose susiklostę sutarimo ir veikimo taktikos, kokie praktikuojami dalinimosi atsakomybe ir pasitikėjimu būdai? Kiek ir kaip norėtume užsilaikyti esamoje situacijoje, o kiek ir kur link ją keisti?

Seminare dalyvaus etnologai, filosofai, istorikai, religijų tyrinėtojai, sociologai, švietimo srities atstovai, pilietinių iniciatyvų organizatoriai ir kt.

Preliminari seminaro programa ir registracija į renginį bus paskelbta 2018 m. gruodžio 10 d.  

Seminarą rengia Prigimtinės kultūros institutas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija.

Renginio mokslinė taryba: Audronė Gedžiūtė, Giedrė Šmitienė, Vita Džekčioriūtė-Medeišienė, Aušra Žičkienė, Julija Ladygienė, Aivaras Jefanovas, Andrius Kaniava.

Organizatorių kontaktai: prigimtine@gmail.com .

Paveikslėlyje – Jono Jėčiaus fotografija „Laivai Nidoje“. Nuotrauka saugoma Lietuvių tautosakos rankraštyno fototekoje (LTRFt 22118).