XV Prigimtinės kultūros seminaras PRIGIMTINĖ GAMTOJAUTA IR EKOLOGINĖ SĄMONĖ vyks Pervazninkų k. (Šakių r.) 2018 m. birželio 28 - liepos 1 d. 

Seminaro tema kyla iš reikmės naujai pažvelgti į gamtojautą ir ją įvertinti šiuolaikinės pasaulėvokos ir gyvensenos kontekste. Ieškant atsakymų į pamatinį klausimą − kaip žmogaus sąmonė (at)kuria nežmogiškąjį pasaulį ir kaip pati yra jo kuriama – rūpi įdėmiai pažvelgti į lietuvišką pasaulėjautą ir pasekti žmogaus santykio su aplinka idėjas ir išraiškas. Koks yra lietuviškasis žmogaus santykio su aplinka būdas? Kuo jis skiriasi nuo kitoms kultūroms būdingų modelių ir kuo į juos panašus? Kaip jis kinta laikui bėgant ir kokios gijos sieja lietuvišką gamtojautą su šiuolaikiniu ekologiniu mąstymu, iškylančiu filosofijoje, literatūroje, muzikoje, mene, gyvensenoje ir visuomeniniuose judėjimuose? Ar  tradicinė gamtojauta tebedaro įtaką šiuolaikiniam žmogui ir, jei taip, kokiu būdu? 

Seminaru taipogi siekiama atkreipti dėmesį į būtinybę įskiepyti kultūros metmenį į gamtos apsaugos, tvarios ekonomikos ir socialinės atsakomybės problematiką Lietuvoje ir įvertinti tradicinės žinijos galimybes sprendžiant opius ekologijos ir aplinkosaugos klausimus.

Seminare dalyvaus mokslininkai, dirbantys kultūros ir gamtos srityje – kultūros antropologai, etnologai, filosofai, istorikai, sociologai, menotyrininkai, literatūrologai, folkloristai, muzikologai, ekologai ir kt.

Seminarą rengia Prigimtinės kultūros institutas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Rengėjų mokslinė taryba: Daiva Vaitkevičienė, Giedrė Šmitienė, Donatas Brandišauskas, Jurga Sadauskienė, Vykintas Vaitkevičius, Giedrius Vaivilavičius, Aušra Žičkienė.

 

Pasiūlymų dėl pranešėjų ir temų, taip pat seminaro veiklų, laukiame iki kovo 1 d., adresu prigimtine@gmail.com

 

Paveikslėlyje − Aušros Niauronytės tapybos darbo „Gimstantys pavasarį“ fragmentas.

 

Rėmėjai: 

LTK_Logotipas(1).jpg

LRKM logo LT visi-01.jpg