Šiuolaikinės kultūros reiškiniai neretai stebina naujoviškais kūrybiniais pavidalais, skirtingų ir tolimų dalykų sampynomis. Koks tokių reiškinių santykis su prigimtine, paveldėta kultūra? Ar prigimtinė kultūra gali būti šiuolaikinė? Kaip apčiuopti ir atskleisti prigimtinės kultūros turinį naujoviškuose reiškiniuose?

        Šiandien nebeužtenka pasakyti, kad prigimtinė kultūra yra kūrybingai plėtojama tradicija, nes dėl jautrumo aplinkos pokyčiams ir išorinėms įtakoms  ji  sparčiai kinta. Kokiais tęstiniais pavidalais kultūra gyvuoja šiandien? Ar jie savaimingi, ar palaikomi sąmoningomis pastangomis, ar atkuriami iš istorinių šaltinių? Kiek juose tęstinumo, o kiek naujoviškumo?

        Kita vertus, būtų pernelyg paprasta prigimtinę kultūrą suprasti vien kaip paveldą ir regėti  ją priešpriešų grandinėje, kaip antai senoviška vs. naujoviška, kaimiška vs. miestiška, liaudiška vs. profesionalu ir pan. Toks supriešinimas trukdo suvokti, jog prigimtinė kultūra gali reikštis bet kokiomis sąlygomis,  tačiau skiriasi jos tankis, − skirtingose terpėse prigimtinė kultūra nevienodai sodri, ją sudaro skirtingas kultūros dėmenų skaičius ir įvairialypiai deriniai. Nuo ko priklauso prigimtinės kultūros tankis ir kokiose terpėse ji sodriausia?

        Galiausiai, svarbu pasiaiškinti, kokiomis sąlygomis prigimtinė kultūra tarpsta šiandien, kaip ji prisitaiko prie šiuolaikinio gyvenimo būdo, kaip išlieka. Ar, būdama taki ir gebėdama prisiderinti prie kintančių sąlygų, ji nepraranda dalies savęs?  

        Šie ir kiti klausimai bus svarstomi XIII prigimtinės kultūros seminare, bendradarbiaujant etnologams, folkloristams, archeologams, istorikams, literatūrologams, filosofams, menotyrinkams ir kitų kultūros sričių tyrinėtojams.

        Seminarą rengia Prigimtinės kultūros institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas  ir Rumšiškių muziejaus dvaro akademija.

        Pasiūlymų dėl galimų temų ir pranešėjų, taip pat dėl kitų seminaro veiklų laukiame iki kovo 15 d.  adresu prigimtine@gmail.com

        Seminaro mokslinė taryba: dr. Daiva Vaitkevičienė, dr. Aušra Žičkienė, dr. Giedrė Šmitienė, prof. dr. Vykintas Vaitkevičius, Elona Ilgiuvienė. dr. Vytautas Tumėnas.

        Seminaro rengėjai: dr. Daiva Vaitkevičienė, dr. Aušra Žičkienė, dr. Lina Leparskienė,  dokt. Aurimas Bačiulis, dokt. Asta Skujytė-Razmienė, dokt. Vita Džekčioriūtė-Medeišienė.

       Seminarą remia:

LTK_Logotipas(1).jpg

LRKM logo LT visi-01.jpg

        Laiko juosta

   Vasario 15 d. – kovo 15 d.

Priimami pasiūlymai dėl seminaro temų ir kitos veiklos

   Balandžio 1 –  gegužės 1 d.

Kviečiami atsiliepti savanoriai, norintys prisidėti prie seminaro rengimo  

   Gegužės 1 – 15 d.

Skelbiama seminaro programa  

   Gegužės 15 – 26 d.

Klausytojų registracija į seminarą (registracijos anketa bus skelbiama adresu http://www.prigimtine.lt/lt/seminarai/xiii-seminaras/registracija/ ).

   Birželio 1–  6  d.

Klausytojų registracijos patvirtinimas elektroniniu paštu   

   Birželio 30 –  liepos 3 d.

Seminaras Rumšiškėse

   Paveikslėlyje – Amatų manufaktūros „Jūratė“ rankiniu būdu išaustas rankšluostis „Katpėdėlė“ (skelbiama iš http:www.jurate.eu)