PROGRAMA 
Penktadienis, birželio 29 d.
10.00–11.00 Registracija (Miestelio ekspozicija, „Monopolis“)
11.00–11.15 Seminaro atidarymas 
11.15–13.30 Viktorija DAUJOTYTĖ, Prigimtosios kultūros ratilai.  Diskusiją moderuoja Giedrė Šmitienė (Miestelio ekspozicija, „Tabariškių namas“) 
13.30–15.00 Pietūs (Žemaitijos ekspozicija, „Karčema“)
15.00–17.00 Jurga JONUTYTĖ, „Prigimtinė kultūra“: apie sąvokos prieštaringumą. Moderuoja Daiva Vaitkevičienė
17.00–19.00 Gražinos ŽUMBAKIENĖS ekskursija po Muziejaus darželius
19.00–20.00 Vakarienė
20.30 Pokalbis ratu Apie savas vietas (veda Giedrė ŠMITIENĖ)
Vakaro arbata (Miestelio ekspozicija, „Monopolis“)

Šeštadienis, birželio 30 d. 
8.00–9.00 Pusryčiai
9.00–11.00 Algis MICKŪNAS, Įtampa tarp viršaus ir apačios. Moderuoja Jurga Jonutytė 
11.00–11.30 Pertrauka
11.30–13.30 Jurga JONUTYTĖ, Vieta kaip žmogaus ekologijos sąvoka. Moderuoja Eduardas Šmitas 
13.30–15.00 Pietūs
15.00–16.30 Vykintas VAITKEVIČIUS, Nauja galimybė atrasti žemę, arba etnogeografija ir jos akiračiai I.  Diskusiją moderuoja Kęstutis Navickas
16.30–17.00 Pertrauka
17.00–18.30 Vykintas VAITKEVIČIUS, Nauja galimybė atrasti žemę, arba etnogeografija ir jos akiračiai II. Moderuoja Kęstutis Navickas
19.00–20.00 Vakarienė
20.00 Giedriaus VAIVILAVIČIAUS ekskursija pamariais 
Vakaro arbata (Miestelio ekspozicija, „Monopolis“)

Sekmadienis, liepos 1 d.
8.00–9.00 Pusryčiai
9.00–11.00 Alma RAGAUSKAITĖ, Kraštas kaip reiškinys kalboje ir kraštovaizdyje.  Diskusiją moderuoja Vykintas Vaitkevičius 
11.00–11.30 Pertrauka
11.30–13.30 Diskusija Lietuvių prigimtinės kultūros strategijos XXI amžiuje. Dalyvauja Rūta Liogienė, Vykintas Vaitkevičius, Gediminas Žilys. Veda Daiva Vaitkevičienė
13.30–15.00 Pietūs
15.00–17.30 Eglė AUKŠTAKALNYTĖ-HANSEN, Masajai amžių sandūroje (filmas, pasakojimas). Moderuoja Radvilė Racėnaitė
17.30–18.00 Pertrauka
18.00–18.30 Radvilė RACĖNAITĖ Žemės menas - buvimo su gamta būdas (trumpas žemės meno ir filmo „Upės ir potvyniai: Andy Goldsworthy, dirbantis kartu su laiku“ pristatymas)
19.00–20.00 Vakarienė
20.00–21.30 Thomas Riedelsheimer filmas Upės ir potvyniai: Andy Goldsworthy, dirbantis kartu su laiku
Vakaro arbata (Miestelio ekspozicija, „Monopolis“)

Pirmadienis, liepos 2 d.
8.30–9.30 Pusryčiai
9.30-10.30 Asta SKUJYTĖ, Trečionių gyvenimai: išnykusio kaimo naratyvai. Moderuoja Lina Sokolovaitė
10.30-11.00 Pertrauka
11.00-13.00 Aušra ŽIČKIENĖ, „O gimtas sodžiau, sakyki, kodėl aš tavęs taip ilgiuosi“. Dainos vieta ir vieta dainoje. Moderuoja Austė Nakienė [Pranešime pristatyti tyrimai skelbiami šiose publikacijose: Aušra Žičkienė. Savaiminės lietuvių dainų kūrybos metmenys, kn.: Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti: Kolektyvinė monografija. Mokslinė redaktorė Bronė Stundžienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 335–370; Aušra Žičkienė. Kur dainos vieta? Kn.: Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose: Straipsnių rinkinys, sudarė Vigmantas Butkus. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015]
13.00-14.30 Pietūs
14.30-16.00 Daiva VAITKEVIČIENĖ Girdėti vietą ir būti išgirstam.    Diskusiją moderuoja Giedrė Šmitienė 
16.00 Seminaro rezultatų aptarimas
Viršuje - Skroblaus upelio slėnis Kapiniškių kaime
Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotrauka