Laba diena,

kviečiame į XXII Prigimtinės kultūros seminarą

 "PAPRASTI LAIŠKAI KAIP PAVELDAS: TYRIMO TIKSLAI IR METODIKOS", kuris vyks Marcinkonyse, šių metų sausio 25-26 dienomis.

 

Šiuo seminaru siekiame atkreipti dėmesį į laiškus kaip svarbų vietos kultūros paveldą. Lietuvos gyventojai bent kelis pastaruosius šimtmečius (visuomenės raštingumui nuolat augant) bendravo laiškais: rašė savo artimiesiems tada, kai būdavo nuo jų atskirti – iš tremties, iš kalėjimų, iš emigracijos, iš ligoninių ir sanatorijų, studijų bei kelionių. Laiškuose žmonės dalijosi ne tik faktais ar rūpesčiais, bet ir pasakojimais, apmąstymais, samprotavimais. Šis paveldas, išlikęs šeimos archyvuose bei atminties institucijų pagalbiniuose fonduose yra vertas ne tik išsaugojimo, bet ir įvairialypio tyrimo: laiškus tyrinėja etnologai, antropologai, istorikai, lingvistai, naratologai bei literatūrologai. Į tyrinėtojų akiratį vis dažniau patenka paprasti laiškai – tokie, kuriais pirmiausia palaikomas, mezgamas ar atnaujinamas santykis tarp rašančiojo ir laiško gavėjo. Jie, net ir nieko nesakantys apie svarbius istorinius įvykius ar kultūrinius procesus, vis labiau suvokiami kaip vertinga mūsų kultūros dalis dėl to, kad atveria žmonių tarpusavio santykių įvairovę, asmeninę savivoką, pažiūras ir pasirinkimų motyvus.

Seminaro programa pasiekiama čia.

 

Norinčias ir norinčius dalyvauti prašome artimiausiu metu, bet ne vėliau kaip iki sausio 19 d. (penktadienio) užpildyti šią nedidelę registracijos anketą:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvqaMJiiKQ1WLEO-r8DWMpGxiRBph2ZpTvPQqCkiOKqyadfQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

 Seminarą rengia Prigimtinės kultūros institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Dzūkijos nacionalinis parkas