Prigimtinės kultūros institutas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Molėtų krašto muziejus

 

XII Prigimtinės kultūros seminaro KALBA ir SAVASTIS programa

Šeštadienis, kovo 18 d.

T e i s ė j ų  m o k y m o  c e n t r a s (Sanklodiškių k., Molėtų r.)

9:00–9:45   Dalyvių registracija, apgyvendinimas

10:00–10:10   Seminaro atidarymas

10:10–10:55   Prof. Viktorija DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ. Kalba savastyje, savastis kalboje 

10:55–11:35   Pranešimo aptarimas. Veda dr. Giedrė ŠMITIENĖ 

11:35–12:00   Kavos, arbatos pertrauka

12:00–12:45   Prof. Danguolė MIKULĖNIENĖ. Vietiniai kalbos variantai: jų vertė ir savivertė 

12:45–13:25   Pranešimo aptarimas. Veda prof. Vykintas VAITKEVIČIUS 

13:25–14:25   Pietūs

14:25–15:10   Prof. Meilutė RAMONIENĖ. „Vis tiek ta siela yra, laikosi“. Lietuvių kalba ir lietuvybė išeivijoje 

15:10–15:50   Pranešimo aptarimas. Veda dr. Saulė MATULEVIČIENĖ 

15:50–16:20   Kavos, arbatos pertrauka

16:20–17:05   Dr. Dalia ZAIKAUSKIENĖ. Žydinčios savojo krašto tvoros ir žalesnė žolė anapus jų: (ne)sava šnekos tautosaka 

17:05–17:45   Pranešimo aptarimas. Veda dr. Jurga SADAUSKIENĖ 

18:00–19:00   Vakarienė

E t n o g r a f i n ė  s o d y b a (Kulionių k., Molėtų r.)

19:30   Vakaras su poetu Vladu BRAZIŪNU. Veda Asta SKUJYTĖ-RAZMIENĖ

 

Sekmadienis, kovo 19 d.

T e i s ė j ų  m o k y m o  c e n t r a s (Sanklodiškių k., Molėtų r.)

8:00–8:30   Pusryčiai

9:00–11:00   Pasivaikščiojimas po dangaus šviesulių stebyklą Kulionyse su Jonu VAIŠKŪNU

11:00–11:45   Dr. Artūras DUBONIS. Lietuvių kalba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje – XVII a. pradžioje: „balsas iš kriptos ar lingvistinių kovų ginklas? 

11:45–12:30   Pranešimo aptarimas. Veda prof. Vykintas VAITKEVIČIUS 

12:30–13:30   Pietūs

13:30–14:15   Prof. Vykintas VAITKEVIČIUS. Gyvenamųjų vietų vardai ir mūsų savastis 

14:15–15:00   Pranešimo aptarimas. Veda doc. Filomena KAVOLIUTĖ 

15:00–15:30   Kavos, arbatos pertrauka

15:30–17:30   Apskritas stalas Lietuviški audimų raštai, arba apie mokslo kalbos grožį. Dalyvauja dr. Albina AUKSORIŪTĖ ir dr. Dainius RAZAUSKAS. Pokalbį veda dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ 

17:30–17:45   Seminaro uždarymas

 

Seminaro rėmėjai:

LRKM logo LT visi-01.jpg

LTK_Logotipas(1).jpg