Archyvas – liepa 2018

None

Laiškas iš kaimo. Prie Nemuno susirinkusiems Mąstytojams ir visiems, kam rūpi kaimas...

Išbūk čia, kaime, niekur be reikalo nevažiuok. Skaityk Romualdo Granausko apsakymus lyg maldą: tokie jau mes varguoliai, tokie nuskriausti, o išbūnam, išlaikom tai, ką vadinam lietuviškumu. Ir Juozo Baltušio „Sakmė apie Juzą“ tartum malda mums, Lietuvos vyrams – reikia tokio užsispyrimo, tokios kantrybės...

Atgal