Baltų vienybės dienos paminėjimas ant Gedimino pilies kalno

  • Autorius: PKI
  • 2017 m. rugsėjo 20 d.
None

 2017 rugsėjo 22 d. Lietuvoje, Latvijoje ir visuose kraštuose, kur gyvena baltų palikuonys bei išeiviai, bus įžiebtos baltų vienybės ugnys.

Ugnys uždegamos Saulės mūšio dieną − šis mūšis, įvykęs 1236 m. rugsėjo 22 d., sutelkė jungtines žemgalių ir žemaičių pajėgas ir atrėmė kryžiuočių žygį į Lietuvą.  2000 metais Lietuvos ir Latvijos Seimai šią dieną paskelbė Baltų vienybės diena (Lietuvoje – atmintina diena, Latvijoje – valstybine švente).   

Kviečiame dalyvauti Baltų vienybės dienai skirtoje ugnies sąšaukoje ir prisijungti prie Prigimtinės kultūros instituto sambūrio  ant Gedimino pilies kalno Vilniuje. Pradžia − 19 val.

Baltų tautų bendra praeitis ir šiandien gyvuoja kalboje, dievų varduose, šventėse, dainose, papročiuose ir kūryboje. Viena nuostabiausių baltų kultūros išraiškų – daina.  Lietuvių, latvių ir prūsų žodžiai ir mitai atgyja muzikinėje kūryboje  lietuvių, latvių ir prūsų kalbomis.  Baltų vienybės dieną kviečiame ant Gedimino kalno kartu pagiedoti  mitologinių dainų ir sutartinių.

Kad būtų kuo šviesiau, prašome atsinešti žvakučių ar žibintų, − galėsite įžiebti savąją ugnelę  Baltų vienybės dienai paminėti.

Telefonas pasiteirauti - 8-613-11178 (Daiva).

Visų „Baltų vienybės ugnių“ vietų žemėlapis −   https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=146PvK2ZfQB9z7U1mAB05GuF3pXQ.

Plačiau apie „Baltų vienybės ugnių“ sąšauką: http://www.aukuras.lt/sasauka/