Ar verta užkariauti kosmosą?

None

Karas yra blogis. Žūsta žmonės, sunaikinamas gerbūvis – pastatai, žemė, kanalai, nuotraukiami ryšiai. Žmonės atsikūrinėja ilgai ir skausmingai. Pradžioje vyksta tiesioginis žaizdų gydymas – atstatomi pastatai, patyrę smurtą sukuria šeimas, gyvenimas ima suktis. Išlikę kerštauja. Lietuvoje karo žaizdų kerštai reiškiasi brutaliesiems išleidžiant knygą „Savi“, kultūringiesiems liepiant Škirpos lenteles nusikabinti ir t.t. Dauguma tremtinių ar jų vaikų dar tyli, ir panaši banga atsiris po kurio laiko, kuomet neliks nesaugumo jausmo. Karas yra blogis, neapykanta, grobuoniškumas ar mažų mažiausiai isteriškas tolerancijos reikalavimas.

Jei žmonija ima eiti į priekį ir vystosi, karas neišvengiamas. Galima pažangą prilaikyti tokiomis formomis kaip gėjai ar kanapės. Bet neišvengiamai, sukuriamas toks gerbūvis, kad mirties troškimas ima nugalėti meilę. Taip sako Froidas ir Keinsas kartu sudėjus.

Yra formos, kurios mus atitolina nuo karo. Egiptas statė piramides. Visas perteklius buvo sudedamas į piramides ir to mirtino noro kariauti išskirtinai ilgai nebuvo. Kalbu apie į priekį žengiančias civilizacijas.

Kuomet mirties troškimas nebesuvaldomas ir paima viršų, imama kariauti. O gynybinių karų nebūna. Būna tik laimintys ir pralaimintys. Rusija šiame kontekste nėra atskiras atvejis. Ji kariauja ne todėl, kad pasiekė aukštą gerbūvį, kuris atveria beprasmybės horizontus. Ji kariauja todėl, kad bijo pasiekti aukštesnį gerbūvį, kuris iš esmės ims ją naikinti. Būna skirtingi slenksčiai, nuo kurių gerbūvis tampa griaunančia jėga.

Grįžtam prie Egipto piramidžių. Šiais laikais yra dvi piramidės, stabdančios nuo susinaikinimo: kosmoso užvaldymas ir ekologija. Ekologija, kartais regisi, siekia praktinių tikslų: klimato atšilimas, taršos mažinimas skamba įtikinamai. Bet ne vienas iš jos tikslų ir ginčytinas: stabdoma atominė energetika ir anglimis gaminama elektra varys elektromobilius. Visa automobilių pramonė investuoja milžiniškus pinigus į elektromobilius, nors beliko išrasti vieną smulkmeną – baterijas. Jeigu su elektromobiliais pasiseks, naktinės elektros energijos iš karto pritrūks, perdavimo tinklai bus per silpni. Ekologija jungia daug susijusių problemų, bet jų sprendimas niekaip nesilipdo į loginę visumą. Ar gerai, kad automobilių pramonė investuoja elektromobilius? Taip, šios lėšos nebus sunaudotos karo pramonei. Jei valstybės neratifikuos Kyoto protokolo, daugiau lėšų bus nukreipta karui.

Kosmoso užkariavimas – labai geras įvardijimas. Kainuoja kaip tikras karas, tik žmogiškų traumų mažiau. Nėra jokio poreikio skristi į Marsą. Rasti ten ateivių pėdsakų nesitiki net delfis.lt. Iškasenų geriau ieškoti artimesniuose dangaus kūnuose. Marso pasiekimas tapo kažkokia technokratine svajone, žmonijos viltimi, kuri surenka pastangas ir atitolina karą. Deja, Rusijos kosminė programa beveik mirusi. Rimčiausias kosmines ambicijas šiuo metu reiškia Kinija. Pagal tai galima vertinti ir brutalios agresijos prasiveržimo tikimybę.

Lietuvoje vienas tautinis sparnas apjungia kosmologiją ir ekologiją. Labai logiška, abi šios sritys tinka krūvon sudėjus. Tai taikusis tautinis polius. Kitoje tautinėje pusėje rasime įvairius paramilitarinius judėjimus. Kai šaudai, parakas kosminiams laivams jau išnaudotas. Ar paramilitariniai judėjimai tarnauja karo propagavimui? Žiūrint tuo ekonomistiniu požiūriu, kur čia pradėjau, jie pila kuro į karo pramonę. Bet yra ir kitas požiūris: taika yra tik laikas tarp karų. Šia prasme, kariškai nusiteikusių vyrų bendrijos kainuoja nedaug (jie perkasi daugių daugiausiai automatus, o ne haubicas), o palaiko žymiai sveikesnį visuomenės nusiteikimą. Šių vyrų tarpe buitinės agresijos mažiau nei ekologiškai besimaitinančių vegetarų bendrijoj. Tuo kaip ir esu tikras.

Lietuvai dar toli iki turtais aptekusio agresoriaus būklės. Bet ji yra ant tako kitoms galybėms. Todėl, nors geriau kad Lietuva investuotų į kosmoso tyrimus, visiškai pateisinu kariškos laikysenos propagavimą. Apibendrinant, nenoriu karo ir dėl to palaikau kosmoso tyrimus. Reikia tikėtis, šie metai bus be šūvių ir bus jėgų žvelgti į dangų.

Paveikslėlyje- kalnietiškas vaizdelis iš marso (https://www.nasa.gov/mission_pages/mars/images/index.html).